Markkinaoikeus kielsi Keskon ja Heinon Tukun yrityskaupan

Markkinaoikeus on tänään antanut päätöksen koskien Keskon ja Heinon Tukun yrityskauppaa. Päätöksellään markkinaoikeus asettui kielteiselle kannalle yrityskauppaa koskien. Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli markkinaoikeudelle 18.11.2019 tekemässään esityksessä vaatinut, että markkinaoikeus kieltäisi kilpailulain 25 §:n nojalla Kesko Oy:n ja Heinon Tukku Oy:n välisen yrityskaupan sellaisena kuin se oli 15.5.2019 Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettu.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen mukaan yrityskauppa oli kiellettävä, koska se johtaisi tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen yleistukkujen harjoittamassa päivittäistavaroiden myynnissä niin sanotuille foodservice-asiakkaille, joita ovat esimerkiksi ravintolat ja hotellit.

Kesko Oyj ja Heinon Tukku Oy vaativat esityksen hylkäämistä ja yrityskaupan hyväksymistä ehdoitta tai toissijaisesti yrityskaupan toteuttamiselle asetettavien ehtojen kanssa.

Markkinaoikeus katsoi, että yrityskauppa oli kilpailulain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla omiaan olennaisesti estämään tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla, koska yrityskaupalla olisi mainitussa lainkohdassa todetuin tavoin luotu määräävä markkina-asema tai vahvistettu sitä. Yrityskauppa ei ollut hyväksyttävissä edes ehtojen kanssa.

Kysymys oli ensimmäisestä markkinaoikeuden kieltämästä yrityskaupasta.

– Olisimme luonnollisesti toivoneet ratkaisun olevan toinen. Perehdymme nyt markkinaoikeuden päätökseen sekä sen perusteluihin ja päätämme jatkammeko prosessia osaltamme. Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, Keskon päivittäistavarakaupan johtaja Ari Akseli toteaa.

Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, sanoo Ari Akseli.

Kesko kertoi toukokuussa 2019 ostavansa Heinon Tukku Oy:n perheyhtiö Tukkuheino Oy:ltä ja henkilöomistajilta. Foodservice-liiketoiminnan kehittäminen on keskeisessä roolissa Keskon päivittäistavaratoimialan strategiassa.
Lue uutinen  tästä yrityskaupasta viime toukokuulta klikkaamalla alla olevaa uutista.

 

Kesko ostaa Heinon Tukun