Reglonea voi käyttää enää vain yhden kesän

EU:n komissio on viime syksynä kieltänyt kasvinsuojeluaineiden tehoaineista dikvatin, pymetrotsiinin ja propikonatsolin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on peruuttanut näitä tehoaineita sisältävien valmisteiden luvat ja asettanut valmisteiden myynnille, varastojen hävittämiselle ja käytölle siirtymäajat.

Siirtymäajat valmisteittain:

Valmiste Tehoaine Rekisterinumero Myynti päättyy Varastointi ja käyttö päättyy
Reglone dikvatti 807 31.8.2019 4.2.2020
Plenum pymetrotsiini 3085 31.5.2019 30.1.2020
Menara propikonatsoli 2959 31.8.2018 31.8.2019
Akopro 490 EC propikonatsoli 2970 31.5.2019 19.3.2020
Armure propikonatsoli 2960 31.5.2019 19.3.2020
Banner Maxx II propikonatsoli 3355 31.5.2019 19.3.2020
Basso propikonatsoli 1948 31.5.2019 19.3.2020
Bolt XL propikonatsoli 3274 31.5.2019 19.3.2020
Bravo Premium propikonatsoli 2976 31.5.2019 19.3.2020
Bumper 25 EC propikonatsoli 2893 31.5.2019 19.3.2020
Maatilan propokonatsoli propikonatsoli 3040 31.5.2019 19.3.2020
Maatilan propikonatsoli Duo 2 propikonatsoli 3019 31.5.2019 19.3.2020
Stereo 312.5 EC propikonatsoli 1817 31.5.2019 19.3.2020
Tilt 250 EC propikonatsoli 1572 31.5.2019 19.3.2020
Zenit 575 EC propikonatsoli 1885 31.5.2019 19.3.2020

Kun varastoinnille ja käytölle asetettu määräaika on mennyt umpeen, Tukes poistaa valmisteet kasvinsuojeluainerekisteristä. Tämän jälkeen jäljelle jääneet valmisteet tulee hävittää vaarallisena jätteenä.

Reglone-valmiste on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan juurikasvi- ja vihannesmailla, perunalla, mauste- ja marjakasveilla, hedelmätarhoissa, taimistojen ja metsätaimitarhojen kylvö- ja istutuspenkeissä, mansikan rönsyjen hävittämiseen riviväleistä, varsiston hävittämiseen perunalla, herneellä, härkäpavulla, öljy- ja kitupellavalla, rypsillä ja rapsilla sekä kylvösiemeneksi viljeltävällä apilalla, kuitupellavalla ja lupiinilla.

Plenum-valmiste on hyväksytty käytettäväksi rapsikuoriaisen torjuntaan kevät- ja syysrypsiltä sekä kevät- ja syysrapsilta. Lisäksi valmiste on hyväksytty ns. vähäisiin käyttötarkoituksiin (minor use) tuhoeläinten torjuntaan seuraavilla kasveilla: tomaatti, munakoiso, paprika, maustepaprika, kesäkurpitsa, kasvihuone- ja avomaankurkku kasvihuoneessa, useat salaattikasvit, yrtit, mansikka kasvihuoneessa.

Propikonatsolivalmisteiden käyttökohteita ovat muun muassa: sienitautien torjunta viljoilla, Ramularia-taudin torjunta sokerijuurikkaalla, männyn versosurman ja männyn talvihomeen torjunta metsätaimitarhoilla, sienitautien torjunta golfkentillä ja nurmipeitteisillä urheilukentillä.

EFSAn arvion mukaan Reglone-valmisteen käytöstä aiheutuu riskiä lähistöllä asuville ihmisille ja ohikulkijoille sekä linnuille.

Kieltojen syyt

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan EU:ssa tietyin väliajoin voimassaolevien riskinarviointiohjeiden ja hyväksymiskriteerien mukaisesti.

Tehoaineiden kieltopäätökset perustuvat raportoijamaiden ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn tekemiin riskinarviointeihin sekä niiden perusteella tehtyihin kieltoihin EU:ssa. Dikvatin, pymetrotsiinin ja propikonatsolin täytäntöönpanoasetuksissa säädetään siirtymäajoista, joiden jälkeen valmisteet poistuvat käytöstä.

Linkki EU:n tehoainetietokantaan

Dikvatti: Reglone-valmisteen käytöstä aiheutuu riskiä lähistöllä asuville ihmisille ja ohikulkijoille kaikkien altistusmallien mukaan. Lisäksi Reglone-valmisteen käytön on todettu aiheuttavan riskiä linnuille. EFSAn päätelmät

Pymetrotsiinilla tai sen aineenvaihduntatuotteilla voi olla haitallisia vaikutuksia pohjaveteen ja vesieliöihin. Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ei voitu poissulkea. EFSAn päätelmät

Propikonatsoli luokitellaan CLP-asetuksen mukaan lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi. Kasvinsuojeluaineasetuksen (EY) N:o 1107/2009) hyväksymiskriteerien mukaan kasvinsuojeluaineeksi ei voida hyväksyä sellaista tehoainetta, joka on luokiteltu kategoriaan Repro 1B. Lisätietoa luokituksesta

Lisäksi propikonatsoli aiheuttaa riskin pohjaveden saastumiselle. Tietopuutteen vuoksi ei myöskään ole pystytty arvioimaan, altistuvatko kuluttajat aineelle ravinnon kautta. EFSAn päätelmät

Propikonatsolia sisältävän Menara-valmisteen poistopäätös kasvinsuojeluainerekisteristä on tehty jo aiemmin sen sisältämän haitallisen apuaineen vuoksi.

Tukes ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista.