Novarbolla on isot vientinäkymät

Novarbo Oy on panostanut paljon tuotekehitykseen. Kasvihuoneiden ilmastohallinnalla, vertikaaliviljelmien ratkaisuilla ja sammalta sisältävillä kasvulevyillä on suuret odotukset vientimarkkinoilla, mutta myös kotimaan markkinat ovat yritykselle tärkeitä. Katso video.

Myyntijohtaja Tero Kerttula katsoo, että vertikaaliviljelyllä on odotettavissa merkittävä tulevaisuus.

Puutarha-Sanomat -lehden numerossa 3/2019 on artikkeli Novarbon näkymistä. Biolan oli kehittänyt pisaraverhoon perustuvaa kasvihuoneilmaston jäähdytysjärjestelmää 2000-luvun alusta alkaen. Se oli nimetty Novarboksi, josta tuli koko ammattiviljelysektorin yritysnimi, kertoo toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

Yrityksen kehitystyö johti 2018 kerrosviljelyratkaisuun (Vertical Farming), jossa yhdistyvät kaikki Novarbon järjestelmän osa-alueet.

Kasvualustat kattavat 80 % Novarbon liikevaihdosta ja viennin osuus on samaiset 80 %. Mossgrow-kasvualustoihin on lisätty rahkasammalta, joka parantaa ilmavuutta ja juuriston hyvinvointia.

– Olemme uskoneet sammaleeseen ja onneksi myös EU:ssa uskottiin, sillä saimme Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta vuosina 2017–2019 toteutettavaan hankkeeseen, jolla voitiin tuotteistaa uusiutuvaan sammaleeseen perustuvaa Mosswool-kasvulevy, kertoo Rantanen.

Lue artikkeli Puutarha-Sanomien digilehdestä, hinta 5 €.