Rahkasammal on ihanteellinen kasvualusta

Emeritusprofessori Risto Tahvonen kokosi Tieteiden talolle rahkasammalseminaarin 20.11.2018.  Sammal on optimaalinen kasvualustan raaka-aine. Sammaleen sadonkorjuu voidaan tehdä suolta 20–30 vuoden välein. Sammaltutkimus on tuottanut 4 patentti- tai keksintöilmoitusta. Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Puutarha-Sanomat -lehden numerossa 10/2018.

Risto Tahvonen tutki rahkasammaleen käyttöä kasvualustana jo 2012 Piikkiön tutkimuslaitoksessa.

Elävästä rahkasammalesta valmistettu kasvien kasvualusta on ensimmäinen täysin uusiutuva, fysikaalisilta ja biologisilta ominaisuuksiltaan ihanteellinen kasvien kasvualustan raaka-aine, josta voidaan muokata kaikkiin kasvatustarpeisiin tarvittavat kasvualustat.

– Sammalen sadonkorjuu suolta ei hävitä suota, vaan se jatkaa kasvuaan uuteen satoon 20–30 vuodessa. Suomen 10 miljoonasta suohehtaarista on sammalen tuotantoon soveltuvia niin sanottuja kitusoita 280 000 ha, miltä alalta voidaan ikuisesti tuottaa uudistuvaa rahkaa joka vuosi laskennallisesti noin 20 miljoonaa kuutiometriä kasvualustaa, laski Risto Tahvonen.

– Sammalen fysikaaliset ja biologiset ominaisuudet ovat kokonaisuudessaan poikkeukselliset kasvualustana verrattuna mihinkään muuhun kasvualustaan: vesi-ilmatilan -suhde sekä veden pidätystekniikka ovat ideaalisia kasvien kasvulle.  Sammalen biologiset ominaisuudet haitallisten kasvitautien ja homeiden torjunnassa ovat yllättäneet täysin kokeneenkin tutkijan, totesi Tahvonen.

Professori Tahvonen esittelee rahkasammaleen mahdollisuuksia alla olevalla videolla 2012.