Puutarhatiloja on 2313 kappaletta

Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatalous- ja puutarhayritysrekisterin mukaan vuonna 2017 Suomessa oli 48 562 maatalous- ja puutarhayritystä.  Kasvihuonetuotantoa näistä tiloista harjoitti 836 ja avomaan puutarhatuotantoa 1477 tilaa.

Avomaantiloja on runsaasti Itä-Suomessa.

Tilojen lukumäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta yli tuhannella, joka on noin kaksi prosenttia tiloista. Alueittain tarkasteltuna tilojen määrä on vähentynyt vuoden aikana lähes kaikkien ELY-keskusten alueilla kahdesta kolmeen prosenttia.  Suhteellisesti eniten tiloja on lopettanut Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa, noin kolme prosenttia. Vähiten lopettaneita tiloja oli Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella, jossa tilojen määrä väheni noin prosentin edellisestä vuodesta.

– Tiloilla oli peltoa keskimäärin 47 hehtaaria. Suurin tilakohtainen peltoala oli Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, 57 hehtaaria. Pienin tilakoko oli Etelä-Savossa, 31 hehtaaria. Yli 40 prosentilla tiloista peltoa oli alle 25 hehtaaria, neljänneksen peltoala oli 25–50 hehtaaria ja reilulla 30 prosentilla tiloista oli peltoa yli 50 hehtaaria, toteaa yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Koko maassa kahdella kolmesta tilasta päätuotantosuunta oli kasvinviljely ja vajaalla 30 prosentilla kotieläintuotanto. Loput tiloista olivat sekatiloja. Alueittainen vaihtelu päätuotantosuunnissa on suurta. Kainuussa yli puolella tiloista päätuotantosuunta on kotieläintuotanto. Toinen ääripää ovat Uusimaa ja Varsinais-Suomi, joissa kotieläintuotanto on päätuotantosuuntana vain yhdellä kymmenestä tilasta.

Puutarhatiloja oli vuonna 2010 yli 3000 kappaletta, mutta 2017 enää 2313 yritystä. Näistä kasvihuonetuotantoa harjoitti 836 ja avomaan puutarhatuotantoa 1477 tilaa.

Kasvihuoneviljelmiä Pohjanmaan ELY-keskuksen (Österbotten) alueella oli 197, samoin Varsinais-Suomessa. Uudellamaalla oli 73 kasvihuoneyritystä.  Avomaanviljelmiä oli eniten Pohjois-Savossa (198 kpl), Varsinais-Suomessa (190 kpl) ja Etelä-Savossa (153 kpl). Niukasti yli 100 avomaan puutarhatuotantotilan pääsivät myös Pohjois-Karjala, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa ja Uusimaa.