Puutarhayrityksiä etsitään piloteiksi tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämishankkeeseen

Työhyvinvointia ja tuottavuutta edistetään hanketuen turvin 30 puutarha-alan yrityksessä. Etusijalla ovat pienet ja keskisuuret yritykset, joissa toimintatapojen kehittäminen on ollut vähäistä. Yritysten rekrytointi hankkeeseen alkaa välittömästi. Pilottien kautta löytyvät hyvät käytännöt tuodaan koko alan käyttöön.

Puutarhayrityksiä tarvitaan piloteiksi hankkeeseen, jossa edistetään tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Kehittämishankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus (Luke), Työtehoseura (TTS) ja Perunantutkimuslaitos (Petla). Hanke on valtakunnallinen ja se kestää 1.4.2018–31.7.2020.

Hankkeen avulla tunnistetaan, mitä haasteita ja toisaalta voimavaratekijöitä työhyvinvoinnin ylläpitoon ja tuottavuuden kehittämiseen liittyy puutarha-alan yrityksissä. Hankkeen lähtökohtana ovat puutarha-alan toimintaympäristön muutokset kilpailun kiristyessä ja työntekijöiden ja yrittäjien ikääntyessä. Yhä useampi puutarha-alalle suuntautuva opiskelija on alanvaihtoa suunnitteleva aikuisopiskelija.

Hankkeen kohteina ovat pienet ja keskisuuret yritykset, jotka eivät ole olleet mukana kehittämisohjelmissa ja joissa omien toimintatapojen kehittäminen on jäänyt vähäiseksi.

– Tuottavuuden nosto ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat jo työuran pidentämisen kannalta olennaisia asioita pienyrittäjille. Näiden tavoitteiden lisäksi pyrimme löytämään yritysyhteistyöhön perustuvia kehittämisen malleja ja muodostamaan yrityspareja tai -ryhmiä, jotka yhdessä ideoiden saavat aikaan laajemminkin sovellettavia toimintatapoja, kertoo Luken tutkija Ulla Ovaska.

Yritysten kehittämisprojekteissa kertyneitä havaintoja hyödynnetään tuottamalla materiaalia Maatalouden työterveyshuollon keskusyksikön koulutuksiin ja oheismateriaaliksi. Tiedon avulla vahvistetaan työterveyshuollon mahdollisuuksia auttaa pienten sektoreiden yrityksiä.

– Näin tieto leviää koko puutarha-alalle, ja muutkin alan yritykset saavat toivon mukaan hankkeessa tehtävästä työstä buustia omaan arkeensa, Ovaska jatkaa.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) ja hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus.