Tukes peruuttaa Rovral 75 WG -valmisteen luvan

Tukes peruuttaa kasvinsuojeluaineena käytettävän Rovral 75 WG -valmisteen luvan. Valmisteen myynti ja jakelu päättyvät 5.3.2018. Valmisteen käyttö ja olemassa olevien varastojen hävittäminen on sallittu 5.6.2018 saakka. Tällöin Tukes poistaa valmisteen  kasvinsuojeluainerekisteristä.

Mansikan harmaahomeen torjunnassa ei ensi kesänä saa käyttää Rovral 75 WG -valmistetta.

Päätös perustuu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn tekemään iprodioni-tehoaineen riskinarviointiin ja sen perusteella tehtyyn tehoaineen kieltoon EU:ssa. EU-komissio edellyttää jäsenmaita poistamaan valmisteet markkinoilta viimeistään edellä mainittujen siirtymäaikojen mukaisesti.

EFSAn päätelmien mukaan iprodioni luokitellaan syöpää aiheuttavaksi aineeksi (kategoria 1B) sekä lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi (kategoria 2). Lisäksi iprodionin aineenvaihduntatuote aiheuttaa riskin pohjavesien saastumiselle. Tietojen puutteen vuoksi ei ole pystytty arvioimaan, miten kuluttajat altistuvat aineelle ravinnon kautta. Näiden riskien perusteella EU ei jatka tehoaineen hyväksyntää.

Rovral 75 WG -valmiste on ollut Suomessa hyväksytty

  • mansikan, vadelman, koristekasvien, kasvihuonetomaatin ja -kurkun harmaahomeen torjuntaan
  • ristikukkaisten öljykasvien pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum), harmaahomeen ja laikkutaudin (Altenaria brassicae) torjuntaan
  • kaalikasvien harmaahomeen ja Alternarian torjuntaan
  • sipulin pahkamädän ja harmaahomeen torjuntaan
  • porkkanan mustamädän ja porkkanapoltteen torjuntaan
  • vihannes- ja koristekasvien siementen, kukkasipulien ja siemenperunan peittaukseen.

Tukes muistuttaa, että Rovral 75 WG -valmistetta ei saa käyttää siirtymäaikojen päättymisen jälkeen. Jäljelle jääneet valmisteet pitää hävittää vaarallisena jätteenä.