Biolan ja VSS Biopower aloittavat yhteistyön

Euralainen Biolan Oy ja säkyläläinen VSS Biopower Oy aloittavat yhteistyön. VSS Biopower rakennuttaa Säkylään biojalostamoa, jonka tuotantoprosessissa syntyviä kiertoravinnetuotteisiin soveltuvia raaka-aineita Biolan saa käyttöönsä. Biolan puolestaan tulee konsultoimaan uutta yritystä muun muassa omavalvontajärjestelmän rakentamisessa.

VSS Biopowerin Säkylään rakennuttama biojalostamo tuottaa suljetussa prosessissa biokaasua ja biodieseliä. Prosessin sivutuotteena syntyy runsaasti lannoitus- ja maanparannuskäyttöön soveltuvia massoja. Laitoksen toiminta perustuu suomalaiseen kuivamädätystekniikkaan. Ympäristöystävällinen biojalostamo käyttää raaka-aineena Satakunnassa syntyviä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Elintarviketeollisuuden sivuvirrat ovat tasalaatuisia, ennalta tunnettuja ja koostumukseltaan turvallisia. Uudesta biojalostamosta saatavat ravinnevirrat ovat luomukelpoisia.

‒ Biolanin koko liikeidea perustuu kiertotalouteen. Olemme kierrättäneet ravinteita ja erilaisia sivuvirtoja jo yli 40 vuotta. Meille on ensiarvoisen tärkeää tehdä yhteistyötä puhtaiden kierrätysravinteiden tuotannon kanssa ja siksi VSS Biopower on erittäin hyvä kumppani, kertoo Biolanin toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

Biolanin toimitusjohtaja Teppo Rantanen

‒ Tällä hetkellä julkisessa keskustelussa puhuttavat yhdyskuntajätevesien puhdistamolietteistä valmistetut maanparannusaineet ja viherrakennusmullat, joista on löytynyt haitallisia määriä epäpuhtauksia, raskasmetalleja ja mikromuovia. Emme halua olla mukana sellaisessa ravinnekierrätyksessä, jatkaa Teppo Rantanen.

Biolanilla on pitkä kokemus ja syvällistä asiantuntemusta lannoitevalmistelainsäädännön piirissä toimimisesta sekä yhteistyöstä Eviran suuntaan. VSS Biopower on tämän vuoksi halukas ostamaan Biolanilta osaamista ja konsultaatiota viranomaisvaatimukset täyttävän omavalvontajärjestelmän rakentamiseen.

‒ Biolanin pitkäaikainen kokemus kierrätysravinteiden raaka-aineiden hankinnassa ja maanparannustuotteiden hyötykäytössä vahvistaa VSS Biopowerin nykyistä toimintaa ja antaa vahvaa tukea tuleville kasvusuunnitelmille, kertoo VSS Biopowerin toimitusjohtaja Jouni Virtanen.

VSS Biopowerin tuotantolaitoksen maanrakennustyöt alkavat joulukuussa ja tuotanto käynnistyy vuoden 2019 alussa. Yhtiön päätuotteena on biokaasu teollisuudelle ja liikennekäyttöön. Biokaasuprosessin lopputuotteesta voidaan tarvittaessa erottaa kuiva-aine ja nestemäinen liete, joita Biolan Group voi hyödyntää lannoite- ja kasvualustatuotannossaan. Laitoksen käsittelykapasiteetti on ensivaiheessa noin 20 000 tonnia vuodessa. Yhteistyösopimuksen myötä Biolanille tulee 5 prosentin omistusosuus VSS Biopowerista ja osana yhteistyötä Biolan tulee ottamaan osaa VSS Biopowerin hallitustyöskentelyyn.

Lue Erkki Kalmarin kehittämästä kuivamädätysreaktorista (Puutarha-Sanomat 2/2017)

Erkki Kalmari: ”Olemme sokeita näkemään pellon rikkauksia”