Glyfosaatille 5 vuoden jatkoaika

Glyfosaatin uudelleen hyväksymistä käsiteltiin EU:n muutoksenhakukomitean kokouksessa Brysselissä 27.11.2017. Muutoksenhakukomitea asettui komission esityksen taakse ja glyfosaatti päätettiin hyväksyä viideksi vuodeksi.

Glyfosaatin uudelleen hyväksymistä käsiteltiin edellisen kerran 9.11.2017 EU:n komission pysyvän komitean kokouksessa. Tällöin komission esitys glyfosaatin hyväksymiseksi viideksi vuodeksi ei saanut äänestyksessä taakseen määräenemmistöä, minkä vuoksi asian käsittely siirrettiin muutoksenhakukomitealle.

Glyfosaatin tunnetuin kauppavalmiste on Roundup.

Pidetyssä muutoksenhakukomitean kokouksessa komissio esitti edelleen viiden vuoden hyväksymistä ja sitä kannatti 18 jäsenmaata, mikä riitti päätöksen aikaansaamiseksi. Esitystä vastusti yhdeksän maata ja yksi maa pidättäytyi äänestämästä. Glyfosaatin hyväksyminen on siten voimassa vuoden 2022 loppupuolelle saakka.

Glyfosaatin asetusluonnoksessa oli todettu, että tehoaine täyttää kasvinsuojeluaineasetuksessa määritellyt hyväksymiskriteerit, minkä vuoksi se voidaan hyväksyä. Vaikka tehoainetta on laajasti tutkittu, on uusia tutkimuksia kuitenkin paljon tekeillä, ja tiede ja teknologia kehittyvät nopeassa tahdissa. Nämä seikat sekä glyfosaatin erittäin laaja käyttö otettiin huomioon hyväksymisajasta päätettäessä.

Glyfosaatti on aiheuttanut viime aikoina paljon keskustelua sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) mukaan glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on päätynyt samaan lopputulokseen ja lisäksi todennut, ettei glyfosaatti ole hormonitoimintaa häiritsevä aine. EFSA on myös käynyt läpi tehoaineen koko riskinarvioinnin, johon myös komission alkuperäinen esitys pohjautui. Tehoaineesta ei vaadita uusia tutkimuksia.

Tukes ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista.