Mansikan alkuperäharhautukset kuriin

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Luonnonvarakeskus (Luke) aloittavat kesällä 2017 laaja-alaisen mansikan marjanäytteiden keräyksen. Se liittyy Eviran ja Luken yhteistutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää

Mansikan maantieteellinen alkuperä aina selvitettävissä isotooppitutkimuksen avulla.

menetelmä suomalaisen mansikan alkuperän varmistamiseksi.
– Alkava tutkimus perustuu alkuaineissa esiintyviin erilaisiin isotooppimuotoihin. Osa isotoopeista on eri pitoisuuksina eri maantieteellisillä alueilla ja ne siirtyvät kasveihin ympäristönsä määräämissä suhteissa. Kasvituotteiden isotooppisuhteiden perusteella pystytään näin analysoimaan niiden alkuperä. Tietoja täydennetään kasvien sisältämien hivenaineiden määrittämisellä, sanoo professori Janne Nieminen Evirasta.

Mansikan maantieteellinen alkuperä aina selvitettävissä

SIRA-tutkimus eli stabiilien isotooppien suhteiden analyysi paljastaa näytteistä mansikan maantieteellisen alkuperän lajikkeesta tai satokauden ajankohdasta riippumatta.

”Tutkimusnäytteiden isotooppisuhteista ja hivenaineiden pitoisuuksista tehdään tietokanta, jonka avulla voidaan myöhemmin paljastaa ja tarkistaa mansikan alkuperäväärennökset. Menetelmä on jo otettu esimerkiksi Ruotsissa käyttöön mansikan myyntierien alkuperän selvittämiseksi. Sitä on EU:n alueella pystytty käyttämään oikeustapauksissa tuotteiden alkuperän väärennysepäillyissä”, sanoo tutkimusprofessori Saila Karhu Lukesta.

Näytteiden keruu alkaa heti mansikoiden kypsymisen mukaan. Keruukohteet valitaan tasaisesti läpi mansikan tuotantoalueen. Kesän 2017 tavoitteena on kerätä näytteet 50 marjantuotantoalueelta. Näytteiksi käytetään kypsiä mansikoita, jotka Luken tai Eviran edustajat keräävät. Myös myyntipöydiltä hankitaan näytteitä vertailuun.

Kehittämishankkeessa toimivat Luken ja Eviran lisäksi Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy/Marjaosaamiskeskus sekä Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry.

Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö sekä marjanviljelijäyhdistykset ja marjaelinkeinon edustajat.