MTK:n ja Luomuliiton välille yhteistyösopimus

Luomuliitto ja MTK haluavat lisätä yhteistyötään suomalaisen luomutuotannon ja luomualan kehityksen edistämiseksi. Yhteistyöstä on sovittu järjestöjen puheenjohtajien allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa, jossa määritellään vuosittain ajankohtaisia painopistealueita ja edunvalvontatarpeita.

Yhteistyösopimuksella järjestöt haluavat parantaa kotimaisen luomutuotannon edellytyksiä, lisätä kotimaisen luomuruoan käyttöä sekä edistää tiedotusta kotimaisesta luomutuotannosta. Järjestöjen puheenjohtajat näkevät tiivistyvän yhteistyön tukevan luomualan kehitystä tulevaisuudessa hyvin.

Luomumarjoilla on suurempi kysyntä, kuin mitä tuotanto on.

– Yhteistyösopimuksen kautta voimme edistää entistä vaikuttavammin luomualan kehittymistä Suomessa. Luomualan kasvu tuo eteen monia kysymyksiä, joihin haluamme tarttua yhdessä, toteavat Luomuliiton puheenjohtaja Pirjo Siiskonen ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Vuodelle 2017 määriteltyjä edunvalvontatavoitteita ovat muun muassa EU:n luomuasetusneuvotteluihin vaikuttaminen Suomelle tärkeissä kysymyksissä sekä vaikuttaminen luomuna tuotetun maidon pääsyyn luomukeräilyn ja -jalostuksen piiriin.

– Luomumaidontuotannon tukeminen on erityisen ajankohtaista, sillä vaikka luomumaidon kysyntä kasvaa, joutuu moni luomutuottaja myymään maidon tavanomaisena. Nämä tuottajat panostavat paljon maidontuotantoon ja kyllä mielestämme on niin, että luomu pitää saada myydä luomuna, taustoittaa Luomuliiton puheenjohtaja Pirjo Siiskonen.

Muita asioita, joissa MTK ja Luomuliitto lisäävät yhteistyötään, ovat luomutuen nykytason ja tuen riittävyyden varmistaminen uusille luomutuottajille sekä suomalaisen luomuvalvonnan selkeyttämisen ja sujuvoittamisen edistäminen tuottajien kannalta.