Maatalouden kannattavuus heikkeni edelleen vuonna 2015

Maatalouden kannattavuuden heikkeneminen jatkui myös vuonna 2015.  Maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin aleni 0,37:stä 0,32:een. Tulos on heikoin koko 2000-luvulla. Kokonaispääoman tuottoprosentti oli negatiivinen vajaa kolme prosenttia.

Maatalouden kannattavuus on alamaissa.
Maatalouden kannattavuus on alamaissa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kannattavuuskirjanpidon mukaan vuonna 2015 maatalous- ja puutarhayritysten tuotot alenivat noin 2,8 prosenttia, 156 100 euroon. Tukien osuus tuotoista oli 33 prosenttia. Kustannukset alenivat 1,1 prosenttia, 186 500 euroon. Tuottojen ja tuotantokustannusten erotuksena laskettava tappio kasvoi 30 600 euroon.

Yrittäjätulo laski edelleen

Yrittäjäperheen omalle työlle ja pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo laski 18 prosenttia, 14 500 euroon. Tämä merkitsi viiden euron korvausta työtunnille ja 1,3 prosentin korkoa pääomalle.

– Tämä oli noin kolmannes tavoitteista, 15,6 euron korvauksesta työtunnille ja 4,35 prosentin korosta omalle pääomalle. Kannattavuuskerroin oli siis 0,32, kertoo tutkimuspäällikkö Arto Latukka Lukesta.

Maitotiloilla kannattavuuskerroin romahti 0,38:aan. Kannattavuus oli edelleen alhaisin viljatiloilla ja muilla kasvinviljelytiloilla, kannattavuuskertoimet 0,12 ja 0,17. Sikatiloilla ja siipikarjatiloilla kannattavuuskertoimet puolestaan nousivat 0,67:ään ja 0,48:aan.

Kasvihuonetiloilla kannattavuus heikkeni 0,7:ään, mutta oli vieläkin tuotantosuunnista korkein. Tilakokoluokittaisessa tarkastelussa vain suurilla kasvihuonetiloilla päästiin kannattavuuskertoimessa yli yhden eli saatiin vähintään 15,6 euron korvaus työtunnille ja 4,35 prosentin korvaus omalle pääomalle.

Avomaan puutarhatiloilla kannattavuuskerroin oli 0,48 eli hieman parempi kuin vuonna 2014 (0,30), mutta huonompi kuin vuonna 2013.

– Maataloudessa oman pääoman osuus koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste oli edelleen noin 73 prosenttia eli keskimäärin katsoen tilat eivät ole velkaantuneita, Latukka kertoo.

Tiedot Taloustohtori-verkkopalvelussa

Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen vuosittain laskemiin kannattavuuskirjanpitotuloksiin. Tulokset lasketaan noin 840 kirjanpitotilan luvuista ja tulokset on painotuksen ansiosta yleistettävissä kuvaamaan Suomen 36 500 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tuloksia.

Tulokset on nähtävissä Luonnonvarakeskus Luken luke.stat.fi -sivustolla sekä yksityiskohtaisemmin Taloustohtori -sivuston Maa- ja puutarhatalous-palvelussa.