Luken Laukaan palvelut siirtyvät Lopen Haapastensyrjään

Luonnonvarakeskus (Luke) toteuttaa jatkossa puutarhakasvien ydinkasvihuollon ja valiotaimituotannon maksullisen palvelutoiminnan siirtämällä toiminnot Luken Haapastensyrjän toimipaikkaan Lopen Läyliäisiin vuoden 2017 aikana. Ylläpidettävää ydinkasviaineistoa ja valiotaimituotannon kasvivalikoimaa supistetaan merkittävästi ja keskitytään pääasiassa ammattimaisen marjanviljelyn tarvitsemiin kasveihin.

Toiminnot hoidetaan jatkossa aikaisempaa vähemmällä henkilöstöllä. Luken elokuussa alkaneet yt-neuvottelut päättyivät lokakuussa. Neuvottelujen seurauksena Luke irtisanoo viisi henkilöä.

Luke selvitti vuoden 2016 aikana Laukaan ydinkasvihuollon ja valiotaimituotannon maksullisen palvelutoiminnan ulkoistamista. Ulkoistamismenettely ei kuitenkaan johtanut tulokseen.  Neuvotteluja yhteistyömahdollisuuksista alan yritysten kanssa jatketaan kuitenkin edelleen.

– Valiotaimituotannon kannattavuus on pitkään ollut heikko ja sitä on tuloksetta yritetty korjata erilaisin toimenpitein, kertoo yksikönjohtaja Eeva-Liisa Ryhänen Lukesta.

Taustalla on tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus, joka edellyttää Luonnonvarakeskuksen rakenteellista uudistamista ja toiminnan sopeuttamista. Luonnonvarakeskus kehittää toimintamalliaan ja toimipaikkaverkostoaan ollakseen kilpailukykyinen muuttuvassa toimintaympäristössä.