Joulutähden värittyminen – valotuskoe käynnissä

Värit jotka kukissa näemme ovat oikeasti valon heijastuma useasta eri pigmentistä, joita kasvin lehdissä on. Antosyaanit ovat peruspigmenttejä, joita bioteknologian keinoin pyritään muokkaamaan eri värien aikaansaamiseksi ja siten voidaan tuoda uusia värejä perinteisiin kukkalajikkeisiin.

HPS-lamppujen alla värittyineita joulutähtiä.
HPS-lamppujen alla värittyineita joulutähtiä.

Muut pigmentit, kuten flavonolit tai flavonoidit absorvoivat uv-valoa, joka puolestaan on hyönteisten havaittavissa. Näin ollen kukkien väritys toimii hyönteisten ja eritoten pölyttäjien houkuttelijana. Värit ovatkin perimmiltään kukissa varmistamassa pölyttymisen, ei niinkään meidän ihmisten esteettiseksi iloksi. Pigmentit toimivat myös suojamekanismina, jolla kasvi suojaa solukkoaan liialta uv-valolta.

Niko Kivioja Netled Oy:stä kertoo, että yrityksen asiakkaat ovat saaneet paljon apua punaisten salaattilajikkeiden värittymiseen Netledin värittymisvalotusratkaisun avulla.

Niko Kivioja kertoo, että ledit ovat antaneet myönteisiä tuloksia joulutähtien valotuskokeissa.
Niko Kivioja kertoo, että ledit ovat antaneet myönteisiä tuloksia joulutähtien valotuskokeissa.

– Olemme käyneet keskusteluja kukkaviljelijöiden kanssa ja todenneet, että pohjoisissa olosuhteissa myös joulutähden viljelyssä kaivataan ratkaisuja värittymisen parantamiseen. Näin voitaisiin tarjota ylivoimaisen laadukkaita joulutähtiä joulumarkkinoille.

Netled on aloittanut yhteistyössä viljelijän kanssa joulutähtien värittymisvalotuskokeen. Yhteensä 8 lajiketta testataan ja verrataan samoihin verrokkilajikkeisiin, jotka kasvavat perinteisen HPS valotuksen avulla. Lopullinen arviointi tehdään joulukuussa, mutta jo kahden valotusviikon jälkeen oli nähtävissä selkeitä eroja värittymisessä kahden eri valotuksen välillä.

Horti Expert Netledin edustajaksi

Joulukuun alusta myös Horti Expert myy Netledin valaisimia. Horti Expertillä on laaja kasvihuonetarvikkeiden valikoima ja led-valaisimet täydentävät sitä hyvin. Netledin myyntiresurssit kotimaassa lisääntyvät.

– Vaikka suurimmat markkinamme ovatkin muualla kuin Suomessa, haluamme palvella jatkossakin kotimaan asiakkaita mahdollisimman hyvin. Myyntiresurssimme lisääntyvät yhteistyön myötä ja Horti Expertin kautta asiakkailla on myös laaja valikoima muita viljelytarvikkeita tarjolla. Toki Netled tekee jatkossakin valotussuunnitelmat ja palvelemme asiakkaita myös suoraan entiseen tapaan, lupaa Niko Kivioja.