Energia- ja ilmastostrategiassa ratkaistaan biotalouden tulevaisuus

Suomen hallitus käy paraikaa neuvotteluja kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta. Lopputulos on Suomelle erittäin tärkeä, ei pelkästään ilmastopolitiikan, vaan myös koko biotalouden kannalta. MTK kannustaa hallitusta rohkeisiin ratkaisuihin, jotka katsovat riittävästi tulevaisuuteen.

Puuhakkeen käyttö on hiilineutraalia, sillä puun poltto antaa tilaa uuden puun kasvulle.
Puuhakkeen käyttö on hiilineutraalia, sillä puun poltto antaa tilaa uuden puun kasvulle.

MTK:n näkemyksen mukaan Euroopan komission ilmastopoliittinen esitys väheksyy EU:n metsäisimmän maan ja sen metsien kestävän käytön mahdollisuuksia vastata EU:n päästövähennystavoitteeseen. Esitetyt laskentasäännöt tekevät luonnontieteellisistä metsänieluistamme päästön. Esitys ei anna Suomen maataloudelle mahdollisuuksia kompensoida maatalouspäästöjä hiilensidonnalla, kuten suurissa maatalousmaissa. Sekä suomalainen maa- että metsätalous ovat esityksessä häviäjiä vailla luonnontieteellisiä perusteita.

On täysin välttämätöntä, että komission esityksen perusteisiin saadaan muutos. MTK tukee kaikin keinoin valtiovaltaa ja maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaista näissä ponnisteluissa.

MTK näkee ainoana mahdollisena tienä ilmastotavoitteiden saavuttamiselle fossiilisten polttoaineiden radikaalin vähentämisen. Tämä on myös ainoa tie päästä kansallisiin tavoitteisiin, joiden mukaan uusiutuvan energian osuus on 50 % ja omavaraisuus 55 % vuoteen 2030 mennessä.

Ne keinot, joilla energiapolitiikan, ilmastopolitiikan ja biotalouden tavoitteet saavutetaan, ovat kotimainen metsähake, biokaasu sekä kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvat biopolttonesteet. Esimerkiksi taakanjakosektorin huikea päästövähennystavoite on mahdollista saavuttaa ainoastaan liikenteen biopolttonesteiden avulla.