Maatalousmuoville ilmainen nouto

Viljelijä voi vuoden loppuun asti tilata käytetyille auma- ja paalimuovikalvoille ilmaisen noudon nettilomakkeella. Jokaisen kerätyn muovitonnin tuotosta osa lahjoitetaan nuorisotyölle. Noudon tilannut viljelijä saa valita 4H-yhdistyksen, jonka nuorisotyötä hän haluaa keräyksen tuotoilla tukea. Käytetyt maatalouskalvot kierrätetään uusiomuovin raaka-aineeksi kotimaassa.

Viljelijällä on nyt mahdollisuus tilata nettilomakkeella maksuton auma- ja paalimuovikalvojen nouto. Tilausta tehdessään hän saa valita 4H-yhdistyksen, jonka tekemälle nuorisotyölle kalvokeräyksen tuottoja lahjoitetaan.
Viljelijällä on nyt mahdollisuus tilata nettilomakkeella maksuton auma- ja paalimuovikalvojen nouto. Tilausta tehdessään hän saa valita 4H-yhdistyksen, jonka tekemälle nuorisotyölle kalvokeräyksen tuottoja lahjoitetaan.

Maatalousmuoveja kerätään koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Keräyskampanjan järjestävät Suomen 4H-liitto ja Pohjanmaan Muovikierrätys Oy yhteistyössä paikallisten 4H-yhdistysten kanssa.

Keräykseen kelpaavat maatalouskalvot

Keräykseen kelpaavat maatalouden aumamuovikalvot ja paalimuovikalvot, joita myös dinosauruksen munien kuoriksi kutsutaan. Kalvojen tulee olla verkottomia ja vapaita muusta jätteestä. Esimerkiksi kanistereita ja kotitalousjätteitä ei saa olla joukossa. Pienin noudettava erä on tilavuudeltaan 10 m³ ja painoltaan 1 000 kg.

Viljelijä voi tilata kalvoerän noudon täyttämällä www-lomakkeen 4h.fi-sivustolla osoitteessa www.4h.fi/maatalouskalvot. Pohjanmaan Muovinkierrätys ottaa tämän jälkeen viljelijään yhteyttä ja hoitaa kuljetukset. Muovien tulee olla varastoituina siten, että niiden lastaaminen rekkaan onnistuu kourakuormaimella.

Pohjanmaan Muovikierrätys lahjoittaa jokaisesta kerätystä, laatuvaatimukset täyttävästä muovitonnista 18 euroa viljelijän valitsemalle 4H-yhdistykselle, kun tilaus on tehty nettilomakkeella vuoden loppuun mennessä.

On arvioitu, että Suomen maatiloilla syntyy vuosittain noin 12 000 tonnia muovijätettä, josta suurin osa on auma- ja paalimuovikalvoja. Muovin kierrättäminen raaka-aineena on ekologisesti ja ekonomisesti järkevää. Uusiomuovin hinta ja hiilijalanjälki ovat neitseelliseen muoviraaka-aineeseen verrattuina huomattavasti pienempiä. Lisäksi uusiomuovin käyttö pienentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta.

4H-järjestö on edelläkävijä nuorten ympäristökasvatuksessa ja maatalouden muovijätteiden kierrätyksessä. Vuodesta 1975 olemme kierrättäneet lannoite- ja siemensäkkejä. Tänä syksynä aloitamme myös AIV-liuosastioiden kierrättämisen.