Sato-odotuksista ensimmäinen ennuste

Heinäkuun 18. päivän arvion mukaan perunasadon suuruudeksi tulee 562 miljoonaa kiloa, joka on 6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lopullinen sato, mutta pienempi kuin vuosien 2014 ja 2013 perunasadot. Satoennuste ei kerro tulevasta markkinatilanteesta: voi olettaa, että ylivuotisen perunan niukkuuden johdosta kesällä nostetaan kulutukseen sellaista peruna-alaa, joka muutoin voisi mennä varastoperunaksi.

Kasvustojen kunnon ja kylvöalojen perusteella tulevan perunasadon arvioidaan olevan 562 miljoonaa kiloa.
Kasvustojen kunnon ja kylvöalojen perusteella tulevan perunasadon arvioidaan olevan 562 miljoonaa kiloa.

Suomen pelloilta on odotettavissa edellisvuoden tapaan 3,7 miljardin kilon viljasato. Leipäviljojen, vehnän ja rukiin, satoarviot ovat hieman pienemmät kuin viime vuonna. Ohraa ja kauraa arvioidaan puolestaan saatavan edellisvuotta enemmän. Rapsin satoarvio on tänä vuonna rypsisatoa suurempi. Myös härkäpavusta on odotettavissa runsaampi sato kuin viime vuonna.

Satonäkymät heinäkuun 18. päivä tehtyjen arvioiden mukaan vaihtelevat alueittain ja ovat pääosin keskinkertaiset, joillakin alueilla hyvät. Kuluvan kesän lämpöolosuhteet ovat olleet kasvustojen kehityksen kannalta keskimäärin tyydyttävät. Sateiden määrät ovat vaihdelleet alueittain: paikoitellen sademäärät ovat olleet suotuisat, paikoitellen on satanut kasvustojen kehityksen kannalta liikaa. Kasvukauden loppupuolella sää voi vaikuttaa vielä huomattavasti lopulliseen satoon.

Leipäviljasato pienenee

Heinäkuussa tehtyjen silmämääräisten arvioiden mukaan vehnän kokonaissato on tänä vuonna noin 860 miljoonaa kiloa. Sekä syys- että kevätvehnän satotasot on arvioitu edellisvuotta pienemmiksi. Vehnän pienempään kokonaissatoon vaikuttaa myös se, että sitä viljellään vähemmän.

Ruista saadaan arvioiden mukaan vähemmän kuin viime vuonna, 86 miljoonaa kiloa. Syynä sadon vähenemiseen on pienemmäksi arvioitu hehtaarikohtainen sato sekä pienempi viljelyala.

Ohraa ja kauraa rehuksi

Ohran kokonaissadoksi arvioidaan 1,6 miljardia kiloa. Määrä on viime vuoden tasolla. Viljelyala on hieman edellisvuotta pienempi, mutta hehtaarisato on arvioitu hieman suuremmaksi.

Kauran kokonaissadon arvioidaan olevan 18 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna, eli 1,2 miljardia kiloa. Viljelyala on tänä vuonna suurempi ja hehtaarisato on arvioitu hieman suuremmaksi kuin edellisvuonna.

Rapsi voittaa rypsin, härkäpavusta ennätyssato

Rapsin viljelyala on lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta, mikä kasvattaa rapsin kokonaissatoarvion 54 miljoonaan kiloon. Rypsin kokonaissadoksi arvioidaan 39 miljoonaa kiloa, mikä on 7 miljoonaa kiloa vähemmän kuin viime vuonna.

Härkäpavun hehtaarisadon on arvioitu olevan viimevuotista suurempi. Myös härkäpavun viljelyala on kasvanut, joten kokonaissadosta on muodostumassa viime vuotta suurempi. Osa härkäpapualasta korjataan säilörehuksi ja myös tämä vaikuttaa lopulliseen kokonaissatoon.

Myös herneen hehtaarisadon on arvioitu olevan paremman kuin viime vuonna. Kokonaissadon arvioidaan olevan 34 miljoonaa kiloa.

Tilaston taustaa

Luken satotilaston heinäkuun satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin, jotka kuvaavat tilannetta heinäkuun 18. päivänä. Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tilanteeseen 18.7.2016.

Seuraava, elokuun 22. päivän tilannetta kuvaava tilasto, julkaistaan 26.8.2016.

Vuoden 2016 sato-odotukset heinäkuun 18. päivänä Suomen pelloilta:

 • Viljasato yhteensä 3,7 miljardia kiloa (+2 % verrattuna viime vuoteen)
  • Ohra 1,6 miljardia kiloa (+1 %)
  • Kaura 1,2 miljardia kiloa (+18 %)
  • Vehnä 0, 9 miljardia kiloa (-14 %)
  • Ruis 0,09 miljardia kiloa (-20 %)
 •  Rypsi 39 miljoonaa kiloa (-16 %)
 • Rapsi 54 miljoonaa kiloa (+73 %)
 • Peruna 562 miljoonaa kiloa (+6 %)
 • Sokerijuurikas 487 miljoonaa kiloa (+20 %)
 • Herne 34 miljoonaa kiloa (+35 %)
 • Härkäpapu >33 miljoonaa kiloa (>23 %