Mehiläistarhaus oli jo bisnestä vuonna 2014

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kannattavuuskirjanpidon tulosten mukaan mehiläistarhauksen kannattavuus parani reippaasti vuonna 2014. Yrittäjätuloa muodostui 21 800 euroa yritystä kohti ja kannattavuuskerroin harppasi 1,47:ään. Edellisenä vuonna tarhaus oli tappiollista ja kannattavuuskerroin oli 0,54.

Mehiläistarhauksen arvokkain hyöty on marjojen pölytyksessä.
Mehiläistarhauksen arvokkain hyöty on marjojen pölytyksessä.

– Syitä myönteiseen kehitykseen ovat muun muassa erittäin hyvä hunajasato ja hunajan kohonnut hinta, selvittää tutkija Marja Vilja Lukesta.

Hunajan myyntituottoja kertyi noin 34 000 euroa. Myyntituottoihin sisältyy kuluttajille ja pakkaamoon myydyn perinteisen hunajan lisäksi myös erikois- ja lajihunajan myyntituotot. Tuloja saadaan lisäksi mehiläisten ja muiden mehiläistuotteiden myynnistä sekä viljelijöille tarjottavasta pölytyspalvelusta.

Mehiläistaloudessa kokonaistuottoa kertyi lähes 43 000 euroa, tämä sisältää myyntituottojen lisäksi myös tuotteiden oman käytön ja mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen. Tuen osuus oli ainoastaan kolme prosenttia kokonaistuotosta.

Yrittäjävoittoa lähes 7 000 euroa

Tuotantokustannukset olivat keskimäärin 36 000 euroa, noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisesti tarvike- ja ruokintakustannukset nousivat. Myös työmäärä lisääntyi hyvän hunajasadon sekä mehiläisten runsas parveilun vuoksi. Osalle tarhaajista karhut aiheuttivat lisätöitä.

Kokonaistuoton ja kustannusten erotuksena saatava yrittäjävoitto oli lähes 7 000 euroa tarhaa kohti. Kustannuksiin sisältyy myös yrittäjien 860 tunnin työpanoksen mukaan laskettu 13 000 euron palkkakustannus ja omasta pääomasta aiheutuva 1 850 euron korkokustannus. Mikäli nämä jätetään vähentämättä, jää yrittäjän työlle ja omalle pääomalle korvausta, yrittäjätuloa kaikkiaan noin 21 800 euroa. Se merkitsee 22 euron korvausta työtunnille sekä yli seitsemän prosentin korkoa omalle pääomalle.

Hunajan tuotantokustannus oli vuonna 2014 lähes 8,20 euroa kiloa kohti.  Tästä hieman alle puolet oli rahalla maksettavien kustannusten osuutta. Suurilla tarhaajilla kokonaistuotto riitti kattamaan kaikki tuotantokustannukset.

Tulokset Taloustohtori verkkopalvelusta

Tulokset perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) mehiläistalouden kannattavuuskirjanpito -aineistoon, johon kuuluu 10 prosenttia Suomen noin sadasta päätoimisesta ammattitarhaajasta. Kannattavuustulokset ovat nähtävissä yksityiskohtaisesti Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-sivustolla Mehiläistarhaus-verkkopalveluissa.