Härkäpavun ja kuminan viljelyalat rynnivät perunan rinnalle

Suomen noin 2,3 miljoonan hehtaarin peltoalasta yli kolme neljäsosaa on rehuviljaa ja -nurmea. Suurin osa peltoalasta palvelee siten kuluttajien tarpeita kotieläintuotannon mahdollistajana. Tänä kesänä pelloilla kasvaa entistä enemmän erikoiskasveja kuten härkäpapua, rapsia ja kuminaa.

Rehuntuotantoon käytetään pääosa peltoalasta.
Rehuntuotantoon käytetään pääosa peltoalasta.

– Kaura on ainoa vilja, jonka kylvöala kasvoi viime vuodesta. Kaura-ala (330 000 hehtaaria) on vajaa kymmenen prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Muiden viljojen kylvöalat jäivät viime vuotta pienemmiksi. Vilja- ala, noin 1,1 miljoonaa hehtaaria, on edelleenkin lähes puolet koko viljelyalasta, kertoo tutkija Anneli Partala

Härkäpavun uusi nouseminen merkittäväksi peltokasviksi alkoi noin vuosikymmen sitten. Tänä vuonna härkäpavun ala (17 000 hehtaaria) on selvästi suurempi kuin sokerijuurikkaan ala (12 000 hehtaaria) ja lähenee jo perunan viljelyalaa (22 000 hehtaaria). Myös kuminan viljelyala ylittää viiden vuoden jälkeen jälleen 20 000 hehtaaria.

Rapsi rynni rypsin ohi

Rapsi on yleensä rypsiä satoisampi mutta vaatii pidemmän kasvuajan kuin rypsi. Suomen lyhyt kasvukausi on perinteisesti suonut paremmat kasvumahdollisuudet rypsille. Tänä kesänä viljelijät ovat rohjenneet kylvötöissä suosia rapsia yhtä paljon kuin rypsiä – molempien ala ylittää 30 000 hehtaaria. Rapsiala kasvoi peräti 63 prosenttia viime vuodesta.

Rehunurmialaa viljelijät ovat ilmoittaneet tänä vuonna eniten yli kymmeneen vuoteen. Rehunurmialana (683 000 hehtaaria) on peltoalasta lähes kolmannes. Rehunurmesta suurin osa korjataan säilörehunurmena. Nurmipeitteisiä peltoja on varsinaisten rehunurmien lisäksi kesantoina, luonnonhoitopeltoina ja viherlannoitusnurmina yli 260 000 hehtaaria.

Taustaa

Tilaston tiedot perustuvat tänä keväänä viljelijöiden päätukihaun yhteydessä ilmoittamiin kasvikohtaisiin viljelyaloihin. Arviolta 90 prosenttia ilmoituksista oli käytettävissä näihin ennakkotietoihin. Viljelyalatiedot tarkentuvat ja niitä on saatavilla ELY-keskusalueittain 30.6.2016. Silloin Luke julkaisee Käytössä oleva maatalousmaatilaston alueittaiset ennakkotiedot.