Bioenergiayhdistys: Metsähakkeen käyttö kriisissä

Luonnonvarakeskuksen tuoreet luvut kertovat karua kieltä metsäpolttoaineiden käytön jatkuvasta alenemisesta. Metsähakkeen kokonaiskäyttö jatkaa laskuaan.

Metsähakkeen käyttö on laskenut viime vuosina.
Metsähakkeen käyttö on laskenut viime vuosina.

Luonnonvarakeskus julkisti 27.5.2016 tiedot metsäpolttoaineiden käytöstä. Metsähakkeen kokonaiskäyttö on vähentynyt toista vuotta peräkkäin ja pienentynyt 8 % vuodesta 2013. Puun energiakäyttö pieneni kokonaisuudessaan 2 % vuonna 2015 ja toisen kotimaisen polttoaineen, turpeen, vielä enemmän eli 11 % (Tilastokeskus 23.3.2016).

Hallituksen tavoitteissa päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 %:iin. Omavaraisuutta, johon lasketaan myös turve, lisätään yli 55 %:iin. Samalla luovutaan kivihiilen käytöstä energiantuotannossa. Uusiutuvan energian osuus vuonna 2015 oli 35 % energian kokonaiskulutuksesta.

Puun energiakäytön osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta on yli 80 % ja metsähakkeen rooli puun energiakäytön kasvussa on ollut keskeinen. Hakkeen käyttö kasvoi vuosina 2008‒2013 ja oli korkeimmillaan 8,7 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2014 kulutus laski 8,2 miljoonaan ja vuonna 2015 8,0 miljoonaan kuutiometriin.

Alkuvuonna 2016 tuotantotuki metsähakevoimaloille nousi vuoden 2012 tasolle. Tämä ei kuitenkaan riitä nostamaan hakkeen käyttöä kasvu-uralle. Puuta käyttävää uutta kapasiteettia ei ole valmistunut muutamaan vuoteen ja suunnitellut hankkeet lykätään tulevaisuuteen. Hakealan työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina ja alan yritykset ovat olleet erittäin suurissa vaikeuksissa, etenkin Pohjanmaalla.

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Yhdistyksen tavoite on nostaa uusiutuvan energian osuus puoleen koko energiantuotannosta ja energiaomavaraisuuden aste yli puoleen vuoteen 2030 mennessä.

Tänään ilmestyneessä Puutarha-Sanomat -lehdessä (nro 5/2016) on laaja artikkeli puunpolton ympärillä käydystä keskustelusta, onko puunpoltto ilmaston kannalta hyvä vai huono asia. EU:n komissio ratkaisee asian tänä vuonna. Lue juttu tästä linkistä.bioenergiajuttu ps nro 5-2016