Maatalouden kannattavuus kriisirajoilla

Pari tuhatta viljelijää ja viitisen sataa traktoria kokoontui perjantaina 11. päivänä maaliskuusta Senaatintorille osoittamaan mieltä maatilojen talousahdingon johdosta.  Yksi kritiikin kärjistä oli Maaseutuviraston tukimaksujen viivästyminen.

Tämä Valmet kantaa "Hyvin kasvatettu" -tarraa eikä osallistunut traktorimarssille.
Tämä Valmet kantaa ”Hyvin kasvatettu” -tarraa eikä osallistunut traktorimarssille.

Talousahdinkoon on johtanut myös Venäjän asettama elintarvikkeiden tuontikielto, jossa viljelijät kokevat olevansa sijaiskärsijöitä EU:n ja Venäjän nokitellessa toisiaan. Kaupan hintakilpailu on myös johtanut hintapaineeseen elintarviketeollisuutta ja sitä kautta alkutuottajain saamiin hintoihin.

Luonnonvarakeskuksen alustava ennuste vuoden 2015 tuloksista osoittaa maatilojen yrittäjätulon pienenevän 40 prosenttia edellisvuodesta keskimäärin 9 700 euroon tilaa kohti.

Yrittäjätulo kattaa enää 21 prosenttia tavoitteena olleista korvauksista yrittäjäperheen työlle ja yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle.

Maidon tuottajahinta oli viime vuonna lähes 16 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2014. Tämä vaikutti ratkaisevasti maidontuotannon tuottoihin. Tuotantokustannukset säilyivät kuitenkin lähes ennallaan, joten yrittäjätulo puolittui edellisvuoteen verrattuna 21 600 euroon maitotilaa kohti. Kannattavuuskerroin putosi ennusteen mukaan 0,6:sta noin 0,3:een.

– Lypsykarjatalous on päätuotantosuuntana 15 prosentilla maatiloista, mutta se tuottaa tilojen yhteenlasketusta yrittäjätulosta yli 60 prosenttia. Maidontuotannon kannattavuus vaikuttaa merkittävästi koko maatalouden kannattavuuskehitykseen, toteaa ennusteen laatinut Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Myös muut päätuotantosuunnat heikoilla

Viljanviljelyssä, joka on päätuotantosuuntana 35 prosentilla tiloista, kaksi viimeisintä vuotta ovat olleet kannattavuudeltaan erittäin huonoja. Yrittäjätuloa jäi kumpanakin vuotena vain pari tuhatta euroa ja kannattavuuskerroin jäi vuonna 2015 lähelle nollaa.

Naudanlihantuotannon kannattavuus heikkeni 2015 jo toisena perättäisenä vuotena tuottajahinnan alamäen ja korkeiden tuotantokustannusten seurauksena. Yrittäjätulo pieneni noin 35 prosenttia edellisvuodesta 12 400 euroon tilaa kohti ja kannattavuuskerroin jäi 0,23:een.

Sikatalouden kannattavuuskerroin romahti ennusteen mukaan viime vuonna lähelle nollaa kustannusten kasvun ja tuottajahinnan alentumisen vuoksi. Yrittäjätuloa jäi vain reilut 3 000 euroa yritystä kohti.

– Tuottajahintojen putoaminen ja korkeat tuotantokustannukset ovat vaikuttaneet maatalouden ahdinkoon monin verroin enemmän kuin julkisuudessa paljon puhuttaneet tukimaksujen viivästymiset, tähdentää Jukka Tauriainen.

Tulokset kannattavuuskirjanpidosta

Luonnonvarakeskuksen tuottamat maatalouden tulosennusteet vuodelle 2015 pohjautuvat Luken keräämään maatalouden kannattavuuskirjanpidon aineistoon. Ennusteissa on otettu huomioon päätuotteiden hintamuutokset ja tärkeimpien tuotantopanosten hintamuutokset sekä karkealla tasolla maataloustukien rakenteessa tapahtuneet muutokset.