Kasvihuoneviljely – tuotantotekniikan perusteet

Opetushallitus on julkaissut Kasvihuoneviljely – tuotantotekniikan perusteet -nimisen oppikirjan. Kirjoittajina ovat Mika Järvinen ja Arto Vuollet Lepaalta sekä Kaisa Karjalainen.kasvihuoneviljely-kirja

Oppimateriaalissa käsitellään kasvihuoneviljelyn perusteita. Sen kantavana teemana on kasvihuoneyrittäjyys, jolloin asioita pohditaan tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta. Oppimateriaalissa kuvataan kasvihuoneen laitteet ja työt käytännönläheisesti. Teos on tarkoitettu puutarhurin perustutukintoa opiskeleville, mutta sitä voivat käyttää käsikirjana myös alan ammattilaiset ja aktiiviset harrastajat. Sopiipa kirja mainiosta myös kokeneen yrittäjän käsiin ja kasvihuoneyrityksen taukotupaan.

Kirjan osassa yksi käsitellään kasvihuonetta yrityksenä sekä erilaisia kasvihuonemalleja ja -rakenteita. Osa kaksi keskittyy kasvun ohjaukseen (lämpö, valo, kosteus, veden, hiilidioksidin ja ravinteiden tarve). Kolmannessa osassa paneudutaan kasvihuoneen varusteisiin, laitteisiin ja tekniikkaan. Neljännessä osassa tutustutaan viljelymenetelmiin ja kasvihuoneviljelyprosessiin. Viidennessä luvussa pohditaan työturvallisuutta, kestävää kehitystä ja ympäristön suojelua.

Kirjan hinta on 54 €, siinä on 332 sivua
Tuotanto: Opetushallitus 2016
Tuotenumero: 1152018, ISBN 978-952-13-5344-4