Syväjäädytys uusi menetelmä uhanalaisten kasvien etäsuojeluun

Oulun yliopistossa kehitetään uusia menetelmiä uhanalaisten kasvilajien suojelemiseksi. Kasvitieteellisen puutarhan suojissa on onnistuneesti jäädytetty uhanalaisten kasvien solukkoja ja saatu ne elpymään ja kasvamaan.

Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha on mukana valtakunnallisessa ESCAPE-hankkeessa, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää etäsuojelun menetelmiä luonnonvaraisten lajien ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tuleville sukupolville. Etäsuojeluun eli uhanalaisten kasvilajien säilyttämiseen niiden luonnollisen elinpaikan ulkopuolella osallistuvat tässä hankkeessa Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus.

Oulun yliopiston vastuulla on uhanalaisten kasvien solukkoviljely- ja kryosäilytysmenetelmien kehittäminen sekä kasvien lisääminen ja kasvattaminen puutarhakokoelmissa. Kasvitieteellisessä puutarhassa on toistaiseksi testattu 12 kasvilajin solukon kryosäilytystä eli pakastamista nestemäisessä typessä. Pakastettuna -196-asteessa solukko voi säilyä periaatteessa loputtomasti.

Jotta kasvien silmuista tai kasvukärjistä otettua solukkoa voidaan säilyttää pakastamalla, täytyy sitä esikäsitellä.

– Solukkoa ruokitaan muun muassa sokereilla, glyserolilla ja muilla pakkasenestoaineilla. Näin soluneste väkevöityy, eivätkä solut rikkoudu pakastettaessa. Tässä on edetty yrityksen ja kokeilun avulla, että on löydetty sopivat liemet kullekin lajille, kertoo puutarhuri Aino Hämäläinen.

Myös pakastetun kasvimateriaalin sulattamisessa kasvatuskelpoiseksi on monta vaihetta. Sulamisen täytyy tapahtua nopeasti, etteivät soluseinät rikkoudu.

Suomen vajaasta kolmestasadasta uhanalaisesta ja silmälläpidettävästä kasvilajista hieman yli puolet on siirretty etäsuojeluun, suurelta osin vuonna 2013 alkaneen ESCAPE-hankkeen aikana. Oulun yliopistossa huolehditaan tällä hetkellä 65 hankkeen piiriin kuuluvan kasvilajin kokoelmasta.  Helsingin yliopistoon on sijoitettu uhanalaisten kasvien siemenpankki.

Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan intendentin Annu Ruotsalaisen mukaan yliopisto on tehnyt myös onnistuneita palautusistutuksia luontoon yhteistyössä Metsähallituksen ja paikallisen ELY-keskuksen kanssa.