Biolan panostaa aurinkoenergiaan

Biolan vahvistaa asemaansa kestävän kehityksen kotimaisena tiennäyttäjänä. Tytäryhtiö Biolan Ekoasuminen Oy:n energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kehittämistehtävissä aloittaa TkT Suvi Karirinne. Ensimmäisenä tavoitteena on yhtiön aurinkoenergiatuotteiden kaupallistamisen vauhdittaminen.

Suvi Karirinne näkee aurinkoenergialla Suomessa hyvät mahdollisuudet.
Suvi Karirinne näkee aurinkoenergialla Suomessa hyvät mahdollisuudet.

Ekologisen asumisen ratkaisujen kehittämiseen ja markkinointiin erikoistuneen Biolanin tuotteita ovat aurinkopaneelit, -keräimet ja -puhaltimet, jäte- ja puhtaanvedenjärjestelmät, kompostorit sekä kuivakäymälät.
Aurinkoenergiaa on aiemmin pidetty lähinnä kesämökkien energialähteenä. Kysyntä hyödyntää aurinkoenergiaa kotitalouksien sekä suurien järjestelmien kuten kaupan, teollisuuden ja julkisten rakennusten energianlähteenä on kasvanut.

– Saamme yhtiöömme korkean luokan osaajan. Tämä on meille erittäin tärkeä kehitysaskel. Aurinkoenergiatuotteidemme kehittäminen ja kaupallistaminen vauhdittuu nyt huomattavasti, sanoo Biolan Ekoasuminen Oy:n toimitusjohtaja Matti Hakala, kun yhtiö rekrytoin Suvi Karirinteen.

Eri energiavaihtoehdot tukevat toisiaan

Karirinne on väitellyt puolijohdelasereiden rakennetutkimuksesta Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2004. Uuteen tehtäväänsä Karirinne siirtyy Satakunnan ammattikorkeakoulusta, jossa opetustehtävien ohella hän on vetänyt uusiutuvien energiateknologioiden ja -tehokkuuden tutkimus- ja kehittämisryhmää, sekä vastannut ulkoisesti rahoitettujen tutkimushankkeiden koordinoimisesta. Yhteistä tehtäville on ollut aurinkoenergiaan liittyvän liiketoiminnan kehittäminen ja tukeminen. Uusiutuvien energiamuotojen ohella hän seuraa aktiivisesti uusiutumattomien energiamuotojen kehittymistä.

– Minun on helppo sitoutua Biolan Groupin kestävän kehityksen ja kiertotalouden toiminnan periaatteisiin. En ole kuitenkaan mitenkään yksisilmäisen ehdoton energiakysymyksissä. Myös aurinkoenergian osalta on osattava ajatella laaja-alaisesti, marraskuun alussa tehtävässään aloittanut Suvi Karirinne sanoo.

Energiakeskustelua leimaa kaksijakoisuus. Eri vaihtoehdot nähdään toisensa poissulkevina.
– Nyt kiistellään siitä, mikä on oikea tai väärä energiatuotantoteknologia ja energiapolitiikka. Jos yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjä halutaan pienentää Suomen energia- ja ilmastostrategian sekä EU:n tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2050 mennessä, on resurssit suunnattava sellaisen infrastruktuurin kehittämiseen, jossa mahdollistetaan usean rinnakkaisen energiateknologian käyttäminen yhtäaikaisesti sekä vauhditettava uusien energiateknologioiden kehittämistä ja tuotteiden kaupallistamista, Karirinne jatkaa.

Talvihangilta yhtä paljon aurinkosähköä kuin kesällä

Alkuvuonna Suomessa voimaan tulleet lainsäädännölliset muutokset vauhdittavat panostamista erityisesti aurinkosähköteknologiaan. Suomen maantieteelliset olosuhteet ovat suosiollisemmat aurinkosähkön tuotannolle kuin yleisesti luullaan. Potentiaalia olisi tuottaa enemmän. Esimerkiksi aurinkosähköä tuottava teknologia toimii Suomessa yllättävän hyvin, koska se toimii optimaalisesti, kun ympäristön lämpötila ei ylitä + 25 astetta.

– Marraskuusta tammikuuhun on pimeää, mutta helmikuusta alkaen tilanne muuttuu. Jos on hyvä hankikevät, jo maaliskuussa saattaa tulla yhtä paljon aurinkosähköä kuin kesäaikaan. Vaikka on kylmä, mutta aurinko paistaa, saadaan tuotettua aurinkosähköä, Karirinne havainnollistaa.

– Iso-Britanniassa on pilvistä ja sataa enemmän, mutta silti siellä on asennettuna tuhat kertaa enemmän aurinkosähköä kuin meillä. Etelä-Suomen vuosittainen auringon säteilymäärä on vain hieman vähemmän kuin Pohjois- ja Keski-Saksassa. Pimeitä talviamme kompensoi valoisa kevät ja kesä, Karirinne jatkaa.

Aurinkoenergiassa on vientipotentiaalia

Eurooppa ja erityisesti Saksa on perinteisesti ollut aurinkoenergian vahvin markkina-alue. Nousevia markkina-alueita ovat Kiina, USA ja Etelä-Amerikan maat. Kuinka kasvava energiatarve ratkaistaan, on globaali haaste. Aurinkoenergia ja siihen liittyvät muut teknologiat ovat Suomelle vientipotentiaali. Markkinat ovat siellä, missä väestö kasvaa.

– Panostaminen aurinkoenergiaan mahdollistaa kokonaisratkaisujen kehittämisen. Kun laadukkaat komponentit, prosessit ja palvelut saadaan konseptoitua, markkina-alueena on koko maailma.

– Seuraamme mielenkiinnolla mitä kansainvälisillä markkinoilla tapahtuu ja mitä mahdollisuuksia siellä avautuu. Biolan Groupin kokonaisvaltainen kiertotalousajattelua tukeva toiminta antaa meille hyvät mahdollisuudet toimia myös kansainvälisillä markkinoilla, joilla Biolanin osaamisella on varmasti kysyntää. Biolan Ekoasuminen Oy hakee kirjaimellisesti kasvua auringosta, Suvi Karirinne kertoo.
– – –
Biolan on ollut mukana kestävän kehityksen luomisessa koko yli 40-vuotisen historiansa ajan ja on toteuttanut koko liikeideansa kestävän kehityksen ja kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisen ehdoilla. Biolan on suomalainen perheyritys ja sen nimi tulee sanoista biologinen lannoitus.

Biolan pyrkii vähentämään ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Kierrätysraaka-aineita hyödyntävien puutarha- ja vihersisustamisen tuotteiden lisäksi valikoimaan kuuluvat ympäristöystävälliset kuivakäymälät, kompostorit, jätevesijärjestelmät, aurinkoenergia sekä veden puhdistus. Vuonna 2013 näitä ekologisen asumisen ratkaisuja kehittämään, markkinoimaan ja myymään perustettiin tytäryhtiö, Biolan Ekoasuminen Oy.