Biolan panostaa ympäristöön

Suomen tunnetuin kestävän kehityksen yritys Biolan on julkistanut 2,2 miljoonan euron investointiohjelman. Investoinnit kohdistuvat Biolan Groupin eri yhtiöihin. Investointiohjelman listalla ovat rakennuslaajennus, nykyisten tuotantotilojen korjausrakentaminen, jätevedenpuhdistamo, autovaaka, paalain- ja säkityslinjaston uudistus sekä muovituotannon koneuudistus. Investoinnit nostavat tuottavuutta eivätkä aiheuta henkilöstövähennyksiä. Ohjelman eri osa-alueet valmistuvat vuoden 2016 aikana.

Toimitusjohtaja Teppo Rantanen näkee , että hyvinvoivan ympäristön suurin uhka ja haitta on ihminen.
Toimitusjohtaja Teppo Rantanen näkee , että hyvinvoivan ympäristön suurin uhka ja haitta on ihminen.

Toimitusjohtaja Teppo Rantanen pitää  yli 2 miljoonan investointi ohjelmaa poikkeuksellisena Suomen kireässä taloustilanteessa

–Suuri osa yrityksistä keskittyy nyt säästöihin ja kululeikkauksiin. Biolanilla ei eletä lyhytjänteisessä kvartaalitaloudessa. Investointiohjelman tavoitteet ovat kilpailukyvyn nostaminen, tuottavuuden tehostaminen ja kustannustason lasku.

– Suomi on elänyt hiipuvassa taloudessa jo vuodesta 2008. Säästöt ja kululeikkaukset on jo näiden vuosien aikana tehty. Nyt on oikea aika katsoa pitkäjänteisesti eteenpäin ja investoida. Nyt julkistetulla investointiohjelmalla Biolan varmistaa, että pärjäämme tiukassa taloustilanteessa ja olemme iskussa, kun talous lähtee nousuun, kertoo vuoden 2014 alusta Biolania vetänyt Rantanen.

Investointiohjelman suurimmat osat ovat tehtaan 500 neliön uudisosan rakennus sekä Biolanin tytäryhtiö Novarbo Oy:n tuotantolinjaston ja pakkaamon uudistus. Rakennuslaajennukseen ja linjauudistukseen panostetaan yhteensä lähes 1,2 miljoonaa euroa.

Pakkauslinjaston uusiminen tuli ajankohtaiseksi, koska nykyisen tekninen käyttöikä tuli täyteen eikä linjastojen uusiminen vanhaan paikkaan ollut enää tarkoituksenmukaista. Nyt linjastosta saadaan toimiva kokonaisuus ja tuotantomääriä pystytään nostamaan, kun pakkauskoneiden kapasiteetti päästään hyödyntämään kokonaisuudessaan.

Uudistettu strategia vastaa markkinatilanteeseen aikaisempaa paremmin

Biolan ei ole monialayhtiö. Uudistettu strategia raamittaa entistä tarkemmin missä yhtiö on mukana, ja missä ei. Kestävä kehitys ohjaa sekä tuotekehitystä että tuotantoa. Biolan kehittää, valmistaa ja markkinoi kannattavasti sekä asiakaslähtöisesti tuotteita, jotka vähentävät ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tuotevalikoimiin kuuluvat puutarhanhoidon, ammatti- ja kotitarveviljelyn, ekologisen asumisen ja ekosanitaation tuotteet.

– Hyvinvoivan ympäristön suurin uhka ja haitta on ihminen. Tämä tunnistetaan myös uudessa hallitusohjelmassa, jossa kiertotalous on vahvasti mukana. Uudistettu strategiamme ei ole tippunut taivaasta tänne Euran pelloille. Puhtaamman ympäristön kysyntä on tunnistetusti olemassa. Biolanilla yksi keino vastata kysyntään on investointiohjelmamme, jonka ansiosta pystymme omalta osaltamme viemään kestävän kehityksen strategiaa eteenpäin, Rantanen kertoo.

Positiivista ympäristöanarkiaa

Biolan on syntynyt ongelman äärellä. Yrityksen perustajan Hannes Kariniemen aikaan silloinen broilertila meinasi hautautua kananlantaan. Jo tuolloin vuonna 1974 Biolanilla ryhdyttiin harjoittamaan kiertotaloutta ja kanankakasta tehtiin Suomen tunnetuin lannoite. Sama ongelmien ratkaisuasenne on yhä edelleen yrityksen valttikortti kireässä markkinatilanteessa.

– Me emme usko tuhkan päälle ripotteluun. Me uskomme eri tavalla ajattelemiseen ja tekemiseen. Pistämme itsemme jatkuvasti pohtimaan ongelmia positiivisesta ja ratkaisuja hakevasta näkökulmasta. Tästä on syntynyt biolanilainen, positiivisen ympäristöanarkian toimintatapa, Teppo Rantanen kiteyttää.