Evira on uusinut siemenperunasivunsa netissä

Perunaa uhkaavat monet taudit ja tuholaiset. Jokaisella perunanviljelijällä on oikeus hyvälaatuiseen siemenperunaan. Sertifioidussa siemenperunassa ei esiinny vaarallisia kasvintuhoojia. Vaaralliset kasvintuhoojat aiheuttavat merkittävää vahinkoa ja ovat erittäin vaikeasti hävitettäviä. Siemenperunan tarkastuksilla varmistetaan lisäksi, että markkinoilla oleva siemenperuna vastaa lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia mm. lajikeaitouden ja eräiden siemenperunan laatua alentavien kasvitautien ja vioitusten osalta.
Siemenperunaviljelystä perustettaessa otetaan huomioon kantasiemenen siemenluokka ja peltosukupolvet. Myös viljelykiertoa ja muun perunan tuotantoa on rajoitettu. Eviran valtuuttamat tarkastajat tekevät jokaiselle siemenperunapellolle viljelystarkastuksen ja varmistavat laatuvaatimusten täyttymisen.
Laboratoriossa tutkitaan peruna-ankeroinen virallisten näytteenottajien ottamista maanäytteistä. Mukulanäytteistä tutkitaan vaalea ja tumma rengasmätä. Näitä vaarallisia kasvintuhoojia ei saa esiintyä lainkaan. Lisäksi korkeimmista siemenluokista testataan virustauteja.
Kunnostetulle siemenperunalle tehdään silmämääräinen mukulatarkastus eli varastotarkastus, jossa varmistetaan, että laatuvaatimukset täyttyvät kasvitautien, vioitusten ja kokoluokan osalta.
Kun siemenperuna on täyttänyt kaikkien eri tarkastusvaiheiden laatuvaatimukset, Evira virallisesti hyväksyy eli sertifioi siemenperunan. Vakuustodistus osoittaa virallisesti hyväksytyn siemenperunan.
Siemenperunan näytteenotto, tarkastukset ja laboratoriotutkimukset ovat maksullisia.

Klikkaa Eviran sivuille Sertifioidun siemenperunan tuotanto ja tarkastukset