Uudistettu siemenperuna-asetus käyttöön syyskuun alusta

Kansallista siemenperunan kaupasta annettua asetusta yksinkertaistettiin ja kevennettiin EU-lainsäädännön muutosten seurauksena kesäkuussa. Siemenperuna-asetusta on ajantasaistettu monin kohdin ja mm. määritelmiä ja tiedoston pitämistä koskevia vaatimuksia on selkeytetty. Yksinkertaistettu asetus tuli voimaan 1.9.

Melody-lajiketta SPK:n kasvihuoneessa.
Melody-lajiketta SPK:n kasvihuoneessa.

Siemenperunaluokkien viralliset nimet muuttuivat. Sertifioitua luokka A:ta kutsutaan tästä lähin unionin A-luokaksi ja luokka B:tä unionin B-luokaksi. Vastaavat unionin luokkanimet koskevat myös esi- ja perussiemeniä. Muita uusia asioita ovat EU:n uudet yhteiset edellytykset esiperussiemenluokille ja siemensukupolvien määrän rajoittaminen eri siemenluokissa.
Uuden asetuksen myötä siemenperunayrityksille tulee mahdollisuus tulostaa vakuustodistuksia Elintarviketurvallisuusviraston etätulostuspisteistä.
Kansallista viljelykiertovaatimusta on muutettu: jatkossa siemenperunaa voi viljellä vuoden, jonka jälkeen on pidettävä kaksi välivuotta. Tärkkelysperunalajikkeita voi tästä poiketen viljellä edelleen kahtena vuonna peräkkäin.
Yksinkertaistetun asetuksen tavoitteena on säilyttää perunan hyvä kasvinterveydellinen tilanne ja varmistaa, että viljelijät saavat jatkossakin korkealaatuista tarkastettua siemenperunaa käyttöönsä