Peruna-alan kehittämiseen tukea 0,4 miljoonaa euroa

Kansallisen ruokaketjun kehittämismomentille on myönnetty 400 000 euron erillisrahoitus peruna-alalle. Erityisesti ruokaperuna on kärsinyt Venäjän vastapakotteista, kun perunan viennin tyssääminen on romuttanut tuottajahinnan.
Tuettavien hankkeiden tulee olla peruna-alaa hyödyttävää, laajaa yhteistyötä tekevää ja niiden tulee edistää peruna-alan kehittämis-, tiedottamis- ja menekinedistämistoimia ruoka- ja ruokateollisuusperunastrategian 2020 tavoitteiden mukaisesti, erityisesti seuraavilla osa-alueilla:
1) Kehittäminen
– laadun parantamiseen tähtäävät toimet ja laatutietoisuuden lisääminen
– kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen
o perunan lisäarvon kasvattaminen
o keinojen etsiminen tuottaa perunaa vastuullisesti ja markkinatietoisesti
2) Menekinedistäminen/tiedottaminen/koulutus
– perunan vahvuuksien, ominaisuuksien ja käyttömahdollisuuksien tunteminen ammattikeittiöissä ja kuluttajatasolla
– perunan ja perunatuotteiden hankintaosaamisen parantaminen
– tiedonkulun parantaminen ketjun eri osissa, erityisesti alkutuotannolle
o tutkimustiedon levittäminen ja käytäntöön soveltaminen
o viljelijöiden aktiivisempi osallistuminen alan kehittämiseen
o markkinainformaation ja -osaamisen parantaminen

Haku tapahtuu osana Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) tämän syksyn hakua. Haku päättyy syyskuun 30. päivänä 2015 klo: 16.15 mennessä. Hakemukset tulee toimittaa Maaseutuvirastoon osoitteella kirjaamo@mavi.fi.
Hakijoina voivat olla yhdistykset, järjestöt, yritykset ja muut yhteisöt. Hankkeiden tulee olla laajoja ja valtakunnallisia. Avustusta voi saada enintään 80 % avustuskelpoisiin kuluihin.
– Huomatkaa, että kansallisen ruokaketjun kehittämisen hankeaineistoissa ei saa olla yritys- tai tuotekohtaista mainontaa, korostaa Eveliina Viitanen Mavista.

Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto
Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Tarkemman hakuohjeen ja hakulomakkeen löydät Mavin sivuilta tästä.  Sivun oikeasta reunasta löytyvät linkki hakuohjeeseen valtionavustus ruokaketjun toiminnan edistämiseen peruna-alalla ja hakulomakkeeseen. Sivun oikeasta alareunasta löytyy myös linkki ruoka- ja ruokateollisuusperunastrategiaan 2020.