Bioenergialaitosten tukihaku on meneillään

Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiset investointituet ovat haettavissa, tämänhetkinen hakujakso päättyy 15. elokuuta. Valtioneuvosto antoi maaliskuussa täsmentävät asetukset maatalouden rakennetuesta (240/2015) ja maatilan investointituen kohdentamisesta (241/2015).
Tukea voidaan myöntää muun muassa maatilan energiantuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä. Maatilan lämpökeskuksen rakentamisinvestointiin tukea voidaan myöntää, vaikka siinä hyödynnettäisiin myös turvetta, jos lämpöä voidaan tuottaa myös uusiutuvan energialähteen avulla.

Biolämpökeskus Söderblomin puutarhaan tuli maksamaan kaikkiaan 115.000 euroa.
Biolämpökeskus Söderblomin puutarhaan tuli maksamaan kaikkiaan 115.000 euroa.

Myönnettäessä tukea investointiin, jonka päätarkoitus on sähköntuotanto biomassasta, edellytyksenä on, että lämpöenergiaa käytetään vähintään 10 prosenttia energian kokonaistuotannon määrästä.
Investointitukea on voinut hakea kesäkuun 17. päivästä alkaen Maaseutuviraston Hyrrä-palvelusta, www.mavi.fi/hyrra.
Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä sopimusta tilaus- tai urakkasopimusta allekirjoittaa ennen kuin hakija on saanut lopullisen päätöksen ELY-keskuksesta.
Tuki energiatuotantoinvestointiin on avustusmuotoinen ja sen suuruus on 35 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksen määrää korotetaan 20 prosenttiyksiköllä, jos investointi toteutetaan Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) yhteydessä.
Tukien haku on jatkuva, mutta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ratkaisevat hakemukset jaksoittain. Tämänhetkinen hakujakso päättyy 15.8.