Onko EU jo tiensä päässä?

Puutarha-Sanomien pääkirjoituksessa (24.7.2015) heräteltiin kysymystä EU:n pysyvyydestä.
– Suomessa kuten muissakin EU-maissa on hehkutettu unionin erinomaisuutta. Silmät on haluttu sulkea niiltä vaikeuksilta, joita erilaisten maitten kytkeminen mm. yhteiseen valuuttaan väistämättä aiheuttavat.
Viimeistään Kreikasta käytyjen loputtomien neuvottelujen pitäisi osoittaa, että EU on monin tavoin Neuvostoliittoon verrattava kupla. Ihmisoikeudet ja demokratia ovat toki täällä toisella tolalla, mutta siinäpä EU:n heikkous onkin: välttämättömiä uudistuksia ja leikkauksia ei pystytä demokraattisella päätöksenteolla tekemään sen e empää jäsenmaissa kuin unioninkaan tasolla, kirjoitti päätoimittaja Jouko Tikkanen.Euroopan Unionin pysyvyys on haasteiden edessä

– EU:ta voi verrata myös Mooseksen ensimmäisessä kirjassa kuvattuun Baabelin torniin, jonka vedenpaisumuksesta selvinneet ihmiset rakensivat maamerkikseen tuntiessaan olevansa yksikielisiä ja yksimielisiä ja tavoittaakseen taivaan. Siksi Jumala sekoitti ihmisten kielet ja ihmiset hajaantuivat ympäri maailmaa. Myös EU on tavoitellut taivaita pyrkiessään yhtenäistämään Euroopan kansat ja kulttuurit suoltamalla loputtomasti direktiivejä ja säätelemällä niiden ja tukisysteemien avulla kansalaisten elämää ja yritysten toimintaa.

Pääkirjoituksen mukaan yksi esimerkki EU:n säädösten pellemäisyydestä ovat elintarvikemainonnan pelisäännöt. Suomessa ei voida edes omalla kansallisella rahalla edistää kotimaisten vihannesten ja marjojen menekkiä, vaikka se kiistattomasti lisäisi ihmisten terveyttä ja parantaisi puutarhaelinkeinon asemaa.

– Sen sijaan EU tukee miljoonilla euroilla sitä, että puolalaiset järjestävät Suomessa mainoskampanjan pyrkiessään edistämään puolalaisten marjojen ja hedelmien vientiä Suomeen.

Suomessa noudatetaan direktiivejä tarkoin. Omissa soveltamisohjeissa pannaan vielä paremmaksi, ettei moitteen sijaan Brysselillä olisi. Viljelijöiden luona vierailee moninkertaisesti tarkastajia verrattuna neuvojiin. ”Isoveli” halutaan tyytyväiseksi, vaikka yritykset valvottaisiin hengiltä. Myös Neuvostoliitto paisutti virkamieskunnan, joka palvoi puolueen johtoa ohittaen kansalaisten tarpeet.

Onko EU:lla tulevaisuutta? Jäsenvaltioita on 28 ja päätöksenteko edellyttää kaikkien yksimielisyyttä. Kansalaisten EU-vastaisuus ja ääriliikkeet nousevat monissa maissa. Liika säätely ja ihmisten palkka- ja sosiaaliturva vievät Euroopan kilpailukyvyn. Myös EU:n perusidea rauhan ylläpitäjänä tulee kohtaamaan isot haasteet.