”Varastoi lukitussa tilassa” -merkityt kasvinsuojelupakkaukset yleistyvät

Entistä suurempi määrä kasvinsuojeluaineista pitää varastoida lukitussa tilassa EU:n uuden CLP-asetuksen myötä. Pakkausten luokituksessa, merkinnöissä ja pakkaamisessa on menossa muutaman vuoden siirtymäaika, jonka aikana valmisteen pakkausmerkinnät saavat olla joko väistyvän lainsäädännön tai CLP-asetuksen mukaisia.

Tukesin ylitarkastaja Lotta Kailan mukaan kasvinsuojeluaineiden varastointiohjeet löytyvät valmisteen etiketistä.

– Lukitussa tilassa varastoitavien valmisteiden etiketissä lukee ”Varastoi lukitussa tilassa” turvalausekkeen P405 mukaisesti.  Kyseinen turvalauseke annetaan vakavaa terveysvaaraa aiheuttaville valmisteille, kuten esimerkiksi syöpää aiheuttaville, lisääntymiselle vaarallisille ja hengitysteitä ärsyttäville valmisteille.

– Turvalausekkeen vaatimus ei koske vähittäismyymälöissä myymälän puolella säilytettäviä valmisteita.

Varastoi kasvinsuojeluaineet pakkauksen etiketin mukaisesti

Sekä kasvinsuojeluainelain mukaisessa että täydentävien ehtojen kasvinsuojeluainevalvonnassa tarkastetaan kasvinsuojeluaineiden varastointi.

Lukitussa tilassa varastoitavat kasvinsuojeluaineet on varastoitu oikein, kun asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

– Lukittu tila voi olla esimerkiksi lukittu varasto tai lukittu kaappi varastossa.  Lukituksi tilaksi katsotaan esimerkiksi lukollinen käytöstä poistettu pakastin tai lukittava konehalli, jos asiattomien pääsy sinne on estetty, kuvailee Kaila.

Markkinoilla kahdenlaisia pakkausmerkintöjä 1.6.2017 asti

Kemikaalit luokitellaan niiden vaaraominaisuuksien mukaan. Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista on aiemmin säädelty kemikaalilain mukaan. Nyt ollaan siirtymässä EU:n uuden CLP-asetuksen (1272/2008/EY) mukaiseen luokitukseen, ja markkinoille 1.6.2015 jälkeen saatettavat seokset tulee luokitella, merkitä ja pakata kyseisen asetuksen mukaisesti.

Väistyvän lainsäädännön mukaiset etiketin tunnistaa oranssimustista varoitusmerkeistä, kun taas CLP-asetuksen mukaisessa etiketissä varoitusmerkit ovat mustapunavalkoiset. Markkinoilla saa olla vanhoilla, oranssimustilla varoitusmerkeillä merkittyjä pakkauksia 1.6.2017 asti, jos ne on saatettu markkinoille ennen 1.6.2015.

– Samalla valmisteella voi siis tähän päivämäärään asti olla kaksi eri etikettiä ja siten myös kaksi erilaista varastointivaatimusta. Oranssimustilla varoitusmerkeillä merkittyjä pakkauksia saa kuitenkin käyttää 1.6.2017 jälkeen, kunhan valmiste löytyy Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä, toteaa Lotta Kaila Tukesista.