Kasvihuoneiden lämmitysenergia väheni, mutta valotus kasvoi

Kasvihuoneyritykset kuluttivat energiaa viime vuonna 1 587 gigawattituntia (GWh). Kulutus väheni edelliseen tilastointivuoteen 2011 verrattuna 128 GWh:lla eli seitsemällä prosentilla. Sähkön kulutus sen sijaan kasvoi 547 gigawattituntiin (+14 prosenttia). Kotimaisen ja uusiutuvan energian merkitys kasvoi.

Talvivihannesten tuotannossa sähkönkulutus on lisääntynyt.
Talvivihannesten tuotannossa sähkönkulutus on lisääntynyt.

Kasvihuoneyritysten energiankulutusta on pyritty vähentämään sekä talous- että ympäristösyistä. Siinä onkin onnistuttu, sillä vaikka energiankulutus on vähentynyt, on kasvihuonevihannesten tuotanto lisääntynyt.
− Kasvihuonetuotannon osuus koko maatalouden energiankulutuksesta on vajaa viidennes, sillä vuoden 2013 maa- ja puutarhatalouden energiankulutustilaston mukaan kokonaiskulutus oli 10 030 GWh, laskee aktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Hake lämmittää kasvihuoneita
Kasvihuonetuotannossa on tapahtunut voimakas siirtymä pois öljyn käytöstä. Eniten väheni raskaan polttoöljyn käyttö. Sitä korvaamaan tulivat kiinteät turve-, puu- ja peltopohjaiset polttoaineet. Energialajeittain tarkasteltuna eniten kasvoi hakkeen käyttö. Lähes kolmannes lämmöstä tuotettiinkin hakkeella.

Kevyen polttoöljyn kulutus väheni, mutta selvästi raskasta polttoöljyä vähemmän. Kevyttä polttoöljyä on käytössä yrityksissä, joissa lämmitetty viljelykausi on lyhyt. Sellaisia ovat esimerkiksi kesäkukkaviljelmät. Näissä investointi kiinteän polttoaineen järjestelmiin ei ole ollut taloudellisesti järkevää.

Uusiutumattoman lämmitysenergian määrä on nopeasti pienentynyt kasvihuonetuotannossa.
Uusiutumattoman lämmitysenergian määrä on nopeasti pienentynyt kasvihuonetuotannossa.

Talvituotanto vie sähköä
Sähkön osuus kasvihuonetuotannon energiankulutuksesta oli kolmannes. Sen käytön lisääntyminen johtuu ennen kaikkea talviviljelyn lisääntymisestä, sillä valotus kuluttaa runsaasti sähköä. Vaikka edelliseen tilastointivuoteen verrattuna on valotetun koristekasvituotannon ala vähentynyt selvästi, on talvivihannesten tuotanto lisääntynyt.

– Esimerkiksi paljon energiaa kuluttava ruukkuvihannestuotannon ala lisääntyi kolmessa vuodessa peräti 25 prosentilla. Yksi tulevaisuuden haasteista on kehittää kasvihuonetuotannon energiatehokkuutta. Lämmityksessä suuri osa öljypolttimista on jo vaihtunut uusiin kiinteän polttoaineen laitoksiin.

− Sähkön käytön tehokkuutta voidaan parantaa valotuslaitteistojen uusinnan yhteydessä ja viljelytekniikkaa kehittämällä. Investointien tulee olla myös taloudellisesti järkeviä, jotta niitä kannattaa tehdä, pohtii Jaakkonen.
Kasvihuoneiden energiankulutustiedot kerättiin puutarhatilastojen tiedonkeruun yhteydessä niiltä kasvihuoneyrityksiltä, joilla oli lämmitettyä kasvihuonealaa vähintään 1 000 neliömetriä. Energian kulutustiedot kerätään noin joka kolmas vuosi.
Tilastoon liittyvät taulukot ja graafit löytyvät Puutarhatilastojen kotisivuilta.