Asetukset maatalouden rakennetuista on hyväksytty

Hallitus on 19.3.2015 päättänyt rakennetukilakia tarkemmista nuoren viljelijän aloitustuen ja maatilan investointituen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä. Asetuksilla otetaan käyttöön uuden ohjelmakauden rakennetukijärjestelmä.

Asetukset on uudistettu ohjelmakauden EU-säännösten ja uuden maaseudun kehittämisohjelman mukaisiksi. Asetuksessa maatalouden rakennetuesta säädetään lakia tarkemmin aloitustuesta sekä investointituessa noudatettavista perusehdoista ja menettelyistä. Asetuksessa maatilan investointituen kohdentamisesta säädetään tuettavista investoinneista ja niiden tuen määrästä.

Investointitukea voi hakea maaliskuun 24. päivästä alkaen.
Investointitukea voi hakea maaliskuun 24. päivästä alkaen.

Suurin osa tukikohteista säilyy samoina kuin edellisellä ohjelmakaudella. Suurin osa investointituesta kohdennettaisiin edelleen kotieläintalouden ja kasvintuotannon rakentamisinvestointeihin. Aiempaa vastaavasti tukimuotoina olisivat avustus, korkotuki ja valtiontakaus.

Pääosa avustuksista myönnetään EU:n osaksi rahoittamana maaseudun kehittämisohjelman varoista, joita tarkoitukseen arvioidaan käytettävän noin 407 miljoonaa euroa ohjelmakauden aikana. Muut avustukset ja valtiontakaukset myönnetään Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista, joita arvioidaan tarvittavan noin 242 miljoonaa euroa ohjelmakauden aikana. Korkotukilainojen myöntämisvaltuuden tarpeeksi arvioidaan 250 miljoonaa euroa vuosittain. Tavoitteena on 2 700 tuettua maatilan sukupolvenvaihdosta ja 9 000 tuettua investointia ohjelmakauden aikana.

Kaikkiin rakennetukiin sovelletaan valintamenettelyä, jossa tiettynä aikana tehdyt hakemukset verrataan keskenään ja rahoitettavat hankkeet valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Sekä aloitus- että investointituen haku on jatkuvaa, mutta vertailun mahdollistamiseksi päätökset tehdään tukijaksoittain muutamia kertoja vuodessa. Vuonna 2015 ensimmäiset tukijaksot alkavat 24.3 ja päättyvät aloitustuessa 31.7 ja investointituessa 15.8. Rakennetukia haetaan paikalliselta ELY-keskukselta.