Valintatalot muuttuvat Siwoiksi

Suomen Lähikauppa siirtyy yhteen brändiin, jolloin kaikki Valintatalot muuttuvat Siwoiksi arviolta vuoteen 2018 mennessä.  Lähikauppa investoi kauppaverkostoon 29 miljoonaa euroa vuonna 2014. Summa nousi merkittävästi vuodesta 2013, jolloin investointeihin käytettiin 16 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 uudistettiin perusteellisesti 80 kauppaa ja avattiin 19 uutta Siwaa. Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaverkostoa kehitetään voimakkaasti myös jatkossa, sillä vuonna 2015 tavoitteena on avata 20 uutta Siwaa ja jatkaa alkanutta remonttiohjelmaa.

– Haluamme olla Suomen paras lähikauppa. Olemme pureutuneet kuluttajien tarpeisiin ja kuluttajaymmärrystä hyödyntäen olemme rakentaneet Siwalle entistä toimivamman konseptin. Uudistunut Siwa on ennen kaikkea ruokakauppa, joka vastaa aiempaa paremmin lähialueen ihmisten muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaat ovat ottaneet uuden konseptin hyvin vastaan, mikä näkyy uudistetuissa myymälöissä merkittävänä kasvuna, toimitusjohtaja Ralf Holmlund kertoo.

 Tappiollinen tulos

Niina Korte hoitaa heviä Suutarilan Siwassa.
Niina Korte hoitaa heviä Suutarilan Siwassa.

Suomen Lähikauppa -konsernin vuoden 2014 liikevaihto oli 999,2 miljoonaa euroa (2013: 1011,3 M€). Noin puolet liikevaihdon laskusta johtuu poikkeuksellisen laajasta remontointiohjelmasta, jonka vuoksi kaupat menettivät kauppapäiviä. Lisäksi liikevaihdon laskuun vaikutti yleinen kulutuskysynnän heikkous.

Käyttökatteella mitattuna yhtiön operatiivinen kannattavuus kuitenkin parani hieman, sillä käyttökate nousi 7,8 miljoonaan euroon (2013: 6,5 M€).

Tilikauden tappio ennen veroja oli 11,6 miljoonaa euroa (2013: tappio 3,3 M€). Tulokseen tappiollisuuteen vaikuttivat kulutuskysynnän heikkouden lisäksi investoinnit kauppaverkkoon sekä muut pitkän aikavälin kehittämiseen tehdyt merkittävät panostukset kuten PINS-etuohjelman käyttöönotto ja koko henkilöstöä koskenut mittava valmennusohjelma.

Tilikauden investoinnit olivat ennätykselliset 34,4 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 18,8 miljoonaa euroa.

Pääosa investoinneista (29 M€) käytettiin kauppapaikkojen modernisointiin uuden tuoretuotepainotteisen Siwa-konseptin mukaiseksi.

– Olemme panostaneet kauppaverkoston kehittämiseen todella paljon, ja onnistuimmekin kasvattamaan hieman markkinaosuuksia lähikauppasegmentissä vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Emme voi kuitenkaan olla tulokseen täysin tyytyväisiä, sillä vaikeassa markkinatilanteessa emme ole kaikilta osin saavuttaneet asettamiamme kasvutavoitteita, Ralf Holmlund kommentoi.

– Myös PINS-etuohjelmaan siirtyminen onnistui jopa tavoitteita paremmin, sillä ohjelmaan liittyi viime vuoden aikana 1,1 miljoonaa jäsentä. Uuden etuohjelman avulla tavoitamme asiakkaamme entistä paremmin myös digitaalisissa kanavissa.

Demografinen kehitys ja kulutuksen trendit tukevat lähikauppaa

Suomen Lähikauppa keskittyy liiketoiminnassaan puhtaasti lähikauppaan ja tässä segmentissä (alle 400 m²) sillä on noin kolmanneksen markkinaosuus. Lähikauppasegmentin osuus on yli 20 % Suomen koko pt-markkinasta.

– Siwojen ja Valintatalojen tärkein valtti on niiden sijainti ihmisten lähellä. Hyöty asiakkaalle syntyy ennen kaikkea mahdollisuudesta asioida nopeasti ja vaivattomasti lähellä – pitkillä aukioloilla, Ralf Holmlund sanoo.

Monet kehitystrendit luovat pitkällä aikavälillä lähikauppojen vahvistumiselle otollisen olosuhteet, sillä väestön ikääntyminen, pienten talouksien määrän lisääntyminen ja kaupungistuminen tarkoittavat myös entistä suurempaa tarvetta lähikauppapalveluille. Palvelujen saavutettavuus on tulevaisuudessa myös tärkeä yhteiskunnallisen kysymys. Verkkokaupan kasvu on lisäksi tuonut lähikaupalle uuden palvelutehtävän, kun paketteja haetaan yhä useammin omasta lähikaupasta.

– Läheisyyden merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Maailmalla lähikaupat ovat jo iso ilmiö. Väestön ikääntyessä ja ympäristötietoisuuden kasvaessa ihmiset arvostavat kauppaa, johon ei tarvitse mennä autolla, Ralf Holmlund sanoo.

Suomen Lähikauppa Oy:llä oli tilikauden 2014 päättyessä yhteensä 662 kauppaa, joista Siwoja 516, Valintataloja 145 ja Euromarketeja 1 kappaletta. Henkilöstön määrä oli kokoaikaiseksi muutettuna 3227. Suomen Lähikaupan pääomistaja on sijoitusyhtiö Tritonin hallinnoimat rahastot.

Puutarha-Sanomat kertoi tammikuussa (nro 1/2015) Siwan uudesta konseptista, josta mallikauppana jutussa oli Suutarilan Siwa. Voit ostaa näköislehden ja lukea artikkelin tästä (lehden hinta 5 €)