Vuoden 2014 varastointituki aleni

Viime vuoden tukeen oikeutettujen yksikkömäärien lopullisesti vahvistuttua hallitus on päättänyt vuoden 2014 puutarhatuotteiden varastointituen sekä maidon tuotantotuen tasoista Etelä-Suomessa.

Puutarhatuotteiden varastointituelle on asetettu kansallisesti ja EU:n päätöksissä enimmäismäärärajoitteita. Koska enimmäismäärärajoitteet muuten ylittyisivät, yksikkötukea alennetaan. Varastointitukea muutetaan siten, että tuki olisi Etelä-Suomessa koneellisesti jäähdytetyissä varastoissa 9,10 euroa kuutiometriltä¬ ja muissa varastoissa 5,60 euroa kuutiometriltä. Samalla puutarhatuotteiden varastointituen miljoonan eurorajoitetta korotettiin, jotta Etelä-Suomen kansallisen tuen maksuvaltuutta sovellettaisiin mahdollisimman täysimääräisesti.

Varastointitukea muutettiin siten, että tuki oli Etelä-Suomessa koneellisesti jäähdytetyissä varastoissa 9,10 euroa kuutiometriltä. ja muissa varastoissa 5,60 euroa kuutiometriltä.
Varastointitukea muutettiin siten, että tueksi tuli  Etelä-Suomessa koneellisesti jäähdytetyissä varastoissa 9,10 euroa kuutiometriltä. ja muissa varastoissa 5,60 euroa kuutiometriltä.

Maidon tuotantotukea korotetaan 0,1 senttiä litralta kaikilla Etelä-Suomen tukialueilla. Korotuksen jälkeen maksettava tukitaso on 2,9–4,1 senttiä litralta alueesta riippuen.

Päätöksellä ei ole suoranaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska tuen enimmäismääristä (miljoonina euroina) päätetään erikseen tukimuodon hyväksymisen yhteydessä. Puutarhatalouden varastointitukea arvioidaan maksettavan 1,05 miljoonaa euroa ja maidon tuotantotukeen on Etelä-Suomen tuen asetuksessa varattu 14,05 miljoonaa euroa vuodelle 2014. Tällä hetkellä AB alueella on reilut 1 700 maitotilaa.