Kaupunkikasvihuoneet tutkimuksen kohteena

Suomalaisen puutarhatuotannon konseptia voisi kehittää esimerkiksi sijoittamalla kasvihuoneita keskelle taajamaa tai jopa kiinteistöjen katolle.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun (TSE) sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteisessä monitieteisessä Voimakas-tutkimushankkeessa etsitään uusia ratkaisumalleja puutarha-alan liiketoiminnan kehittämiseksi.

– Hankkeen tulosten pohjalta suomalaisen puutarhatuotannon kilpailukykyä ja yritystoimintaa voidaan kehittää aiempaa monipuolisemmin, sanoo Kari Jokinen Luonnonvarakeskuksesta.

Voimakas-hankkeessa sovelletaan tietoa uusista tuote- ja tuotantoideoista sekä niihin liittyvistä teknologioista ja liiketoimintamalleista, joissa nähdään olevan kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tutkijoiden mukaan puutarha-alaan liittyvien markkinoiden uudistumista voidaan ymmärtää paremmin, jos uudenlaiset näkökulmat ja systemaattinen liiketoiminnan tarkastelu yhdistetään tulevaisuusskenaarioiksi.

Montrealissa Lufa Farms on rakentanut maailman ensimmäinen kaupallinen kasvihuoneen katolle.
Montrealissa Lufa Farms rakensi 2011 maailman ensimmäinen kaupallisen kasvihuoneen katolle. Siinä viljellään vihanneksia kaupunkilaisille.

– Erityisen tärkeää on tunnistaa nopeasti kehittyvän ICT:n mahdollisuudet alan koko ketjun uudistumisessa. Liiketoiminta- ja yrityskonseptia voidaan kehittää sijoittamalla esimerkiksi monituotekasvihuone keskelle taajamaa tai jopa kiinteistön katolle. Tällöin asiakkaat ovat kävelyetäisyydellä, tuotteiden hiilijalanjälki pienenee ja tuotannon energiatehokkuus lisääntyy. Jotta muutos on mahdollinen, tulee uudet toimintamallit huomioida myös kaavoituksessa, Jokinen painottaa.

Kuluttajien tarpeet ovat monipuolistuneet

Suomalainen puutarhatuotanto on viime vuosina ollut rakennemuutosten kohteena. Kansainvälinen kilpailu on kiristynyt. Liiketoimintaympäristö ja etenkin kuluttajien tarpeet ovat vahvasti muuttumassa entistä monimuotoisemmiksi. Nykyiset toiminta- ja tuotekonseptit eivät välttämättä riitä uudessa tilanteessa.

– Kilpailukykyinen puutarhatuotanto tarvitsee ajurikseen erityisesti uusia innovaatioita ja toimintamalleja, jotka haastavat vallitsevia käytäntöjä, tähdentää Mikko Pohjola Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Hiljattain 70 vuotta täyttänyt Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö on myöntänyt merkittävän apurahan Voimakas-hankkeelle. Siinä lähestytään puutarha-alan uudistumista liiketoimintamallien, teknologisten innovaatioiden ja alan verkostoitumismahdollisuuksien kautta.

Laaja-alaista osaamista edellyttävä hanke toteutetaan vuosina 2015–2017. Hanketta johtavat Turun Kauppakorkeakoulun tutkimuspäällikkö Mikko Pohjola ja Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, dosentti Kari Jokinen.

Ruoantuotannon tutkimus kasvattaa merkitystään

Voimakas-hanke toteutetaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR Tutkimuspalveluiden ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen (Tutu) sekä vastaperustetun Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden kehittämiseksi. CCR, Tutu ja Luken Piikkiön yksikkö ovat rakentaneet kasvihuone- ja puutarha-alan tutkimusyhteistyötä jo kahden vuoden ajan.

– Ruoan kulutukseen ja tuotantoon kytkeytyvät teemat kasvattanevat merkitystään myös tulevaisuudessa, joten uskon hankkeen synnyttävän jatkossa uutta yhteistyötä, toteaa CCR:n johtaja Aki Koponen.