Kasvihuonetuki pohjoisessa pienenee

Pohjoisen kasvihuonetuen pienentäminen koskee mm. Närpiön tomaattituotantoa.
Pohjoisen kasvihuonetuen pienentäminen koskee mm. Närpiön tomaattituotantoa.

Hallitus on vahvistanut pohjoisen tuen tukiperusteet ja yksikkötukien tasot vuodelle 2015. Kasvihuonetuotannossa pitkän, yli seitsemän kuukautta kestävän viljelyn tukitaso alenee C-alueella lähes kuusi prosenttia. Lyhyessä (2–7 kk) viljelyssä tukitaso alenee runsaat kaksi prosenttia. Nämä tukimuutokset perustuvat viljelyalan kehitykseen ja tukialueiden välisen tasapainon säilyttämiseen.

Puutarhatuotteiden varastointituki säilyy sen sijaan edellisvuoden tasolla. Muissa pohjoisen tuen kohteissa tuki maksetaan samantasoisena kuin vuonna 2014.

Pohjoisen tuen kokonaismäärä on vuonna 2015 noin 290 miljoonaa euroa eli hieman edellisvuotta pienempi.

Kansallisen tuen määräraha pienenee vuonna 2015 valtiontalouden säästötarpeiden takia. Keski- ja Pohjois-Suomen C-tukialueella maksettavan pohjoisen tuen kokonaismäärä on runsaat seitsemän prosenttia pienempi kuin vuonna 2014.