Biohajoava kate menestyi Uusi puu -kilpailussa

Esko Holma käytti viime kesänä biohajoavaa paperikatetta kurkkumaalla.
Esko Holma käytti viime kesänä biohajoavaa paperikatetta kurkkumaalla.

Stora Enson, Luonnonvarakeskuksen (Luke), VTT:n ja Helsingin yliopiston yhteistyössä kehittämä, paperista valmistettu Agripap-viljelykate voitti Uusi puu -hankkeen järjestämässä kilpailussa resurssiniukkuus-sarjan.

Biohajoavalla viljelykatteella voidaan korvata käytössä olevia muovisia viljelykatteita. Materiaali hajoaa luonnossa ja vähentää maatalouden ympäristökuormaa. Katteen kehitys perustuu Luken pitkäaikaiseen pyrolyysitekniikka- ja kasvinsuojelututkimukseen sekä VTT:n, Helsingin yliopiston ja Stora Enson yhteishankkeisiin.

Uusi puu -kilpailun tuomaristo arvosti tuotteessa erityisesti muovin korvaamista ja ympäristön suojelua. Katteen maailmanlaajuinen markkinapotentiaali on valtava, sillä katteita käytetään 15 miljoonan hehtaarin suuruisilla viljelyaloilla joka vuosi. Luonnonvarakeskuksen yritysratkaisuista vastaava johtaja Anu Harkki iloitsee pitkäaikaisen tutkimuksen ja teollisuuden välisen yhteistyön tuottamasta tuloksesta.

– Luken tavoite on jatkossakin kehittää teollisuudelle innovaatioita ja ratkaisuja, joista syntyy uusia, merkittävän globaalin markkinapotentiaalin tuotteita, jotka hyödyntävät biomassavarojamme, hän toteaa.