”Raju isku kotimaiselle metsäenergialle”

 

Jyrki Peisa paimentaa bioenergian kilpailukykyä.
Jyrki Peisa paimentaa bioenergian kilpailukykyä.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tänään (29.1.2015) metsähakkeen jakamisesta kahteen luokkaan.

– Tuki puolitettaisiin osalle metsähaketta. Hallituksen jakoesitys lisää byrokratiaa ja vie metsähakkeen käyttöä taaksepäin, sanoo toimitusjohtaja Jyrki Peisa Bioenergia ry:stä.

Peisan mukaan byrokraattinen jako pahentaa paikoin erittäin heikkoa kotimaisen energian tilannetta entisestään. Useat haketta käyttävät energiayhtiöt ovat ilmoittaneet lopettavansa tai vähentävänsä hakkeen käyttöä, mikäli jakoesitys etenee eduskunnassa.

– Heikentyneen kysynnän vuoksi kotimaisia polttoaineita on jo tällä hetkellä varastoissa ennätysmäärät. Metsähakkeen tuki tarvitaan nostamaan kotimainen metsäenergia tuontienergian edelle.

Useiden eri selvitysten mukaan Suomen kasvavat metsät mahdollistavat sekä metsäteollisuuden investoinnit että puuenergian lisäämisen.

Suomi on jäänyt jälkeen kestävän hakkuumäärän tavoitteista usean vuosikymmenen ajan. Puuta riittää kaikkiin tarpeisiin ja se ohjautuu jo nyt oikeisiin käyttökohteisiin jalostusarvon ja maksukyvyn mukaan.

Lakiesityksen mukaan osalta metsähaketta tuki puolittuu.
Lakiesityksen mukaan osalta metsähaketta tuki puolittuu.

Asian esitelleellä työ- ja elinkeinoministeriöllä on käytössään malli, jolla seurataan onko energiapoliittisilla tuilla ollut vaikutusta kuitupuun hintaan. Ministeriön itsensä mukaan minkäänlaista tällaista vaikutusta ei ole havaittu. Ministeriö arvioi myös, että mikäli tällaisia vaikutuksia edes ilmaantuisi, koskisivat ne silloinkin vain osaa puunhankinta-alueista.

– Lakiesityksen valmistelun aikataulu on ollut kohtuuton. Asiassa olisi tullut ottaa aikalisä viimeistään täystyrmäyksen saaneen lausuntokierroksen jälkeen. Yhteensä 35 eri lausujaa piti rajausta tarpeettomana. Muun muassa metsätalouden asioista vastaava maa- ja metsätalousministeriö piti esitystä käytännössä toteuttamiskelvottomana.

– Näistä seikoista huolimatta eduskunnalle on annettu esitys, joka tulisi voimaan mahdollisimman nopeasti ja ulottuisi koko maahan. Toivottavasti eduskunnalla on mahdollisuus asian perusteelliseen käsittelyyn, sanoo Peisa.