Front: Maailmantalous elpyy – Venäjästä hylkiövaltio

Maailmantalous elpyy 2015. Merkittävänä tekijänä talouden elpymisessä on raakaöljyn hinnan tuntuva lasku, joka tukee sekä merkittävien Aasian maiden että teollisuusmaiden kasvua ja alentaa niiden jo ennestään vähäisiä inflaatiopaineita. Teollisuusmaiden talouskasvun ennakoidaan nopeutuvan 2015 runsaaseen 2 prosenttiin, Yhdysvaltojen jopa 3 prosenttiin.

Ari Aaltonen on Frontin päästrategi
Ari Aaltonen on Frontin päästrategi

– Euron tuntuvasta heikentymisestä ja energiahintojen laskusta johtuen arviomme Euroalueen – ja myös Suomen – kehityksestä on aiempaa positiivisempi. Aasian maiden taloustilanne on hyvä ja talouskasvun voidaan odottaa vahvistuvan 2015, rakenneuudistuksiaan jatkavan Kiinan talouskasvu yltänee tavoitteeksi asetettuun 7 prosenttiin, sanoo päästrategi Ari Aaltonen Front Capital Oy:stä.

Katsauksen mukaan Venäjän taloudellinen kurjimus jatkuu ja pahenee entisestään.

– Raakaöljyn hinnan lasku ja Venäjän muuttuminen eräänlaiseksi hylkiövaltioksi varsinkin Ukrainan tilanteen seurauksena merkitsevät talouden rajua supistumista tänä ja ensi vuonna. Venäjän ongelmat leviävät maan pankkisektoriin ja riski poliittisesta kaaoksesta maassa kasvaa.

– Venäjän ohella myös useat muut energiantuottajat, kuten esimerkiksi Kazakstan, Iran, Irak, Venezuela ja Angola ajautuvat merkittäviin vaikeuksiin.

Frontin mukaan Euron heikkeneminen tulee jatkumaan 2015.

– EKP:n päätös käynnistää laajamittaiset arvopaperiostot merkitsee teollisuusmaiden keskuspankkien rahapolitiikan eriytymisen jatkumista. Tämä eriytyminen alkoi näkyä jo kesällä 2014 kun euron arvo suhteessa dollariin alkoi heikentyä Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristymisen seurauksena. Euron heikentymisen jatkumista perustelee myös euroalueen rakenteelliset ongelmat, joille euroalueen poliitikot eivät tule tekemään juuri mitään, arvioi Ari Aaltonen.

Osakekupla on rakentumassa

– Korot tulevat pysymään alhaisina. OECD-maiden rahapolitiikka jatkuu huippukeveänä Japanissa ja euroalueella, mikä vaikuttaa merkittävästi myös muiden maiden keskuspankkien liikkumatilaan.

– Myös Yhdysvaltojen FED joutuu ottamaan huomioon mahdollisten koronnostojen negatiiviset vaikutukset talouteen dollarin vahvistuessa tolkuttomasti. Joukkolainamarkkinat ennakoivat perustellusti matalien korkojen aikakauden jatkuvan huomattavan pitkään. Euroalueen nk. ongelmamaiden korkoeron kaventumisen suhteessa Saksan korkoihin voidaan odottaa jatkuvan samoin kuin korkeatuottoisten yrityslainojen (HY) korkoeron suhteessa valtionlainoihin.

– Sijoitusmarkkinat ovat vahvan noususyklin loppuvaiheessa. Energiahintojen laskun ja varsinkin EKP:n arvopaperiostojen ansiosta hyvien tuottojen jakso sai jatko-ajan, mutta samalla tämä merkitsee sitä, että vuodesta 2016 eteenpäin arvopaperisijoittajan maailma on entistäkin haastavampi.

– Keskuspankkien harjoittama likviditeetin pumppaus rahoitusmarkkinoille ja siitä seuraava korkojen poikkeuksellinen mataluus vauhdittavat osakekurssien nousua, mutta samalla osakkeiden arvostus on noussut jo korkeaksi erityisesti suhteessa suhdannekehitykseen. Osakekursseihin on rakentumassa samankaltainen kupla kuin vuosituhannen vaihteessa 1999–2000 tai ennen finanssikriisiä 2006–2007, varoittaa Ari Aaltonen.