Milleniaalien kulutusvalinnat muuttavat vähittäiskauppaa

Stora Enson uusi Viewpoint-katsaus osoittaa, kuinka milleniaalien  eli Y-sukupolven kulutusvalintojen merkitys kasvaa. Milleniaalit muodostavat jo tällä hetkellä 33 prosenttia Euroopan työvoimasta, ja he vaativat vähittäiskaupalta vastuullisuutta ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Milleniaalit suosivat kuitupohjaisia pakkauksia.
Milleniaalit suosivat kuitupohjaisia pakkauksia.

Katsauksen mukaan brändinomistajat ja vähittäiskaupat voivat pelkästään vastuullisten pakkausten avulla kasvattaa liikevaihtoaan 2–4 prosenttia ja parantaa liikevoittoaan 1,0–2,5 prosenttiyksikköä.

Vuosina 1980–2000 syntyneille milleniaaleille pakkausten ympäristövaikutus on tärkeä, koko arvoketjua koskeva tekijä. Pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Stora Enso julkaisi tänään Viewpoint-katsauksen ”Uuden sukupolven pakkausratkaisut”, joka valottaa kuluttajien muuttuvaa suhtautumista pakkauksiin ja sen myötä vähittäiskaupoille ja brändinomistajille avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hannu Alalauri Stora Ensosta sanoo milleniaaleien olevan vaativia kuluttajia.
Hannu Alalauri Stora Ensosta sanoo milleniaalien olevan vaativia kuluttajia.

– Milleniaalit ovat monella tapaa edellisiä sukupolvia vaativampia kuluttajia, ja he odottavat, että koko tuotteiden arvoketju tukee kestävää kehitystä. Tämä osoittaa selkeästi, että markkinoilla on tarve puukuiduista ja muista uusiutuvista raaka-aineista valmistetuille, ympäristöystävällisille pakkauksille. Muuttuneet kuluttajaodotukset avaavat vähittäiskaupoille ja brändinomistajille uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia kasvattaa liikevaihtoa ja -voittoa, sanoo Hannu Alalauri, Vice President, Stora Enso Packaging Solutions.

Tämän päivän kuluttajat ja etenkin Y-sukupolveksi kutsutut milleniaalit perustavat toimintansa yhä enemmän arvoihinsa ja arvostavat kestävää kehitystä tukevia, luonnollisia ja aitoja kulutustapoja. Milleniaalien merkitys brändinomistajien ja vähittäiskaupan kohderyhmänä kasvaa jatkuvasti. Tänä päivänä milleniaalien osuus Euroopan talousalueen työvoimasta on 33 prosenttia, ja vuoteen 2025 mennessä osuus nousee jo 47 prosenttiin.

 

Milleniaalit ovat valmiita maksamaan vastuullisimmista tuotteista

Katsauksen mukaan vuosina 1980–2000 syntyneet suosivat ympäristöystävällisiä tuotteita aiempia sukupolvia enemmän. Jopa 80 prosentille milleniaaleista pakkaus vaikuttaa merkittävästi ostopäätökseen. Pakkausmateriaali on osa brändikokemusta 85 prosentille milleniaaleista, kun muussa väestössä vastaava osuus on 71 prosenttia.

Stora Enson uudesta katsauksesta käy lisäksi ilmi, että 44 prosenttia milleniaaleista on valmis maksamaan enemmän vastuullisesti pakatuista tuotteista. He myös pitävät kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja selvästi ympäristöystävällisimpänä vaihtoehtona (88 % vastaajista). Muita pakkausmateriaaleja pidettiin huomattavasti vähemmän ympäristöystävällisinä: lasi (74 % vastaajista), metalli (37 % vastaajista) ja muovi (18 % vastaajista).

Tyypillinen milleniaali Stora Enson tutkimuksen mukaan

  • on syntynyt 1980–2000
  • edustaa 47:ää prosenttia Euroopan työvoimasta vuoteen 2025 mennessä
  • tekee ostoksia verkossa ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa
  • ottaa arvot huomioon toiminnassaan ja suosii älykästä kulutusta
  • pitää pakkauksia osana ostokokemusta
  • suosii kuitupohjaisia pakkauksia.