EU:n tuki menekkikampajoihin on nyt haussa

EU:n tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien vuoden 2015 toinen hakukierros on nyt avattu.

– Kyseessä oleva hakukierros on viimeinen, joka perustuu neuvoston asetukseen 3/2008 ja komission asetukseen 501/2008. Seuraava hakukierros tullaan todennäköisemmin järjestämään vuoden 2016 puolella, arvioi ylitarkastaja Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Mavista.

Rahoitusta voi hakea mm. luonnonmukaisesti  tuotettujen kasvisten edistämiseen. Kuva KK ry/Teppo Johansson
Rahoitusta voi hakea mm. luonnonmukaisesti tuotettujen kasvisten edistämiseen. Kuva KK ry/Teppo Johansson

Uusien menekinedistämisasetusten valmistelua ei ole vielä saatu päätökseen, mutta tämänhetkisten luonnosten mukaan jatkossa sisämarkkinoilla toteutettavia ohjelmia ei voi toteuttaa hakijajärjestön kotimaassa muulloin kuin siinä tapauksessa, että ohjelma toteutetaan yhdessä jonkin toisen jäsenvaltion järjestön kanssa.

– Esimerkiksi suomalainen järjestö toteuttaa yhteisohjelman ruotsalaisen järjestön kanssa jonka kohdemaana ovat Ruotsi ja Suomi tai suomalainen järjestö toteuttaa ohjelman Ruotsissa. Tähän on asetusluonnoksessa muutamia poikkeuksia. Korostan kuitenkin, että asetukset ovat tältä osin vielä keskeneräiset, sanoo Viitanen.

EU-osarahoitteiset maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat ovat EU:n sisämarkkinoille ja kolmansiin maihin suunnattuja 1–3-vuotisia kampanjoita. Niiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avata maataloustuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle. EU:n rahoitusosuus on 50 prosenttia, Suomen valtion rahoitusosuus 20 prosenttia ja hakijajärjestön omarahoitusosuus 30 prosentin ohjelman kustannuksista. Ohjelmaehdotuksen tekijä voi olla kyseistä tuotealaa tai -aloja edustava järjestö tai toimialakohtainen organisaatio.

 

Ohjelmien hakuaika on 19.1.–27.2.2015.

Hyväksyttäviä tuotteita sisämarkkinoille suuntautuvissa ohjelmissa ovat esimerkiksi tuoreet hedelmät ja vihannekset, hedelmä- ja vihannesjalosteet, siemenöljyt, lampaanliha ja luomutuotteet. Kolmansiin maihin suuntautuvissa ohjelmissa hyväksyttyjä tuotteita ovat myös esimerkiksi naudan- ja sianliha, laadukas siipikarjanliha sekä vilja- ja riisijalosteet.

Hyväksyttäviä toimia ohjelmassa ovat, mm. PR-toimet, menekinedistäminen ja mainonta, joiden tarkoituksena on korostaa yhteisön tuotteiden erityisiä ominaispiirteitä ja niiden tarjoamia etuja etenkin laadun, elintarvikkeiden turvallisuuden, erityisten tuotantotapojen, ravitsemuksellisten ja terveyttä koskevien ominaisuuksien, päällysmerkintöjen, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun osalta.

Tiedotuskampanjat, jotka koskevat erityisesti suojattuja alkuperänimityksiä (SAN), suojattuja maantieteellisiä merkintöjä (SMM), ja aitojen perinteisten tuotteiden (APT) järjestelmää, vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmiä, luonnonmukaista tuotantoa koskevia yhteisön järjestelmiä, muita maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatuvaatimuksiin ja merkintöihin liittyviä yhteisön järjestelmiä sekä yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja graafisia symboleja. Tiedotus- ja myynninedistämistoimien tulosten arviointitutkimukset. Osallistuminen kansallisesti tai Euroopan tasolla merkittäviin tapahtumiin, messuille ja näyttelyihin ja erityisesti yhteisön tuotteiden tuotekuvan parantamiseen tähtäävien näyttelyosastojen avulla.

Ensisijaisesti ohjelmaehdotuksia toivotaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, elävistä kasveista ja kukkaviljelytuotteista sekä maitotuotteista. Lisäksi toivotaan ohjelmaehdotuksia tuotteista, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) tai jotka kuuluvat aitojen perinteisten tuotteiden (APT) järjestelmään tai vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmään.