Siemenperunan vienti Venäjälle toteutuu

Venäjä on antanut siemenperunan tuontiluvan Suomelle kevääksi 2015 ensimmäisenä EU:n jäsenmaista. Suomesta saa viedä Venäjälle myös kasvien taimia.

Venäjän raja ei ole tuonnille yleisesti auki, vaan tuotavat siemenperunaerät on ennakkoon ilmoitettu Venäjälle ja hyväksytetty vientiin. Venäjä myönsi tuontiluvan Suomessa tekemänsä tarkastuskäynnin, sen yhteydessä otettujen näytteiden ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran antamien lisäselvitysten perusteella.

Kuten vuonna 2014, siemenperunan vientiä aikovien EU-maiden pitää neuvotella viennin teknisistä yksityiskohdista suoraan Venäjän kanssa.

EU:n alueelta ei ole saanut viedä perunaa ja kasvien taimiaineistoa Venäjälle heinäkuun alusta 2013 lähtien, koska Venäjä ilmoitti löytäneensä toistuvasti karanteenituhoojia EU-maista toimitetuissa erissä.

Ruokaperuna edelleen tuontikiellossa Venäjälle

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti kirjeen kesällä 2014 Venäjän viranomaisille ruokaperunan vientimahdollisuuksista. Joulukuussa myös perunan viejät ilmoittivat vientihalukkuudesta Venäjän viranomaisille.

Eviralle lähetetyssä vastauksessa Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos ilmoitti, että Venäjä voi keskustella Suomen ruokaperunan tuonnin vaatimista järjestelyistä vain Euroopan komission luvalla.

Venäjä myönsi tuontiluvan myös taimitarhakasveille kesällä 2014 tekemänsä tarkastuskäynnin ja Eviran antamien lisäselvitysten perusteella. Tuontilupa koskee vain muutamaa taimitarhaa, jotka tuolloin tarkastettiin.

Jaana Husu-Kallio lupaili Puutarha-Sanomissa jo viime syksynä (nro 8/2014) siemenperunan viennin avaamista.
Jaana Husu-Kallio lupaili Puutarha-Sanomissa jo viime syksynä (nro 8/2014) siemenperunan viennin avaamista.