Maa- ja puutarhataloudessa 150 000 työpaikkaa

Maa- ja puutarhatalous työllisti vuonna 2013 Suomessa noin 150 000 henkilöä. Heistä noin 57 000 oli viljelijöitä tai yhtymien osakkaita. Perheenjäseniä maa- ja puutarhataloudessa työskenteli noin 46 000. Vakituisesti palkattua työvoimaa tiloilla on noin 7 200 henkilöä. Tiedot käyvät ilmi Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) Maa- ja puutarhatalouden työvoima -tilastosta.

Lyhytaikaisen työvoiman henkilömäärä tilastoitiin nyt ensimmäistä kertaa. Lyhytaikaisesti palkattua työvoimaa oli noin 40 900 henkilöä. Sen sijaan lyhytaikaisen työvoiman tekemän työn määrä on kysytty aikaisemminkin.

Pauli Söderena viljelee kaalia Nurmijärvellä.
Pauli Söderena viljelee kaalia Nurmijärvellä.

Tiloilla tehdyn työn määrä vähenee

Vuonna 2013 maa- ja puutarhataloudessa tehtiin töitä yhteensä noin 73 000 henkilötyövuoden verran. Maa- ja puutarhatalouden työmäärä on vähentynyt noin 6 100 henkilötyövuotta ja lähes kahdeksan prosenttia vuodesta 2010.

Maa- ja puutarhataloudessa työskentelevien määrä on vähentynyt vuodesta 2010. Todellista vähennystä ei pystytä tilastoista laskemaan, sillä tilastoinnin uudistuksen myötä tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien tulosten kanssa.

Suurimman osan töistä tekevät viljelijät ja heidän perheensä

Viljelijät, yhtymien osakkaat ja heidän perheensä tekevät 80 prosenttia maa- ja puutarhatalouden työstä. Vakituisesti palkatut tekevät kahdeksan prosenttia ja lyhytaikainen työvoima kuusi prosenttia töistä. Lyhytaikaisesti palkatut henkilöt tekivät vuoden aikana töitä keskimäärin vain 0,11 henkilötyövuotta.

Nyt julkaistava työvoiman verkkojulkaisu kertoo maa- ja puutarhatalouden työvoiman ja tehdyn työn määrästä, sekä tilojen lukumäärästä, viljelijöiden iästä ja koulutuksesta vuonna 2013. Verkkojulkaisussa tilastotietoa on havainnollistettu kuvioiden ja karttojen avulla.

Linkki Maa- ja puutarhatalouden työvoima 2013 -julkaisuun