Ruokaperunaa 8 % viime vuotta vähemmän

Jouko Tikkanen Uutiset Leave a Comment

 

ruokaperuna_15.10.2014_0 (1)

Lokakuun puolivälissä maatilojen varastoissa oli ruokaperunaa 191 miljoonaa kiloa. Määrä on 17 miljoonaa kiloa viimesyksyistä pienempi. Yhteenlaskettu ruoka- ja ruokateollisuusperunan varastomäärä oli 240 miljoonaa kiloa, vähennystä viime syksyyn kolme prosenttia. Tiedot perustuvat Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) tekemään tilastoon, jossa selvitetään maatilojen ruokaperunavarastoissa olevan perunan määrää kahdesti vuodessa.

Tämän syksyiset ruoka- ruokateollisuusperunan varastomäärät ovat selvästi keskimääräistä syksyä alemmat. Katovuotta 2012 lukuun ottamatta edellisen kerran varastossa oli yhtä vähän perunaa vuonna 2008.

Tänä kesänä ruoka- ja ruokateollisuusperunan viljelyalat vähenivät vuoteen 2013 verrattuna. Kyselyyn kuuluvia tiloja, joilla ruoka- ja ruokateollisuusperunaa oli yli kaksi hehtaaria, oli 709. Tilojen lukumäärä väheni kahdella prosentilla ja ala viidellä prosentilla (-487 ha). Tämän lisäksi perunan satotaso oli edellisvuotta alhaisempi, joten varastomäärien lasku johtui sekä viljelyalan että satotason laskusta. Satotaso jäi alle 30 tonnin hehtaarilta.

Pohjanmaa perunanviljelyn ydinaluetta

Pohjanmaan ELY-keskusten alueet ovat perinteisesti olleet perunantuotannon ydinaluetta. Ruokaperunan varastoista 60 prosenttia eli 111 miljoonaa kiloa oli Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella ja viidennes Etelä-Pohjanmaalla.

Viimesyksyisiin varastomääriin verrattuna suurin kilomääräinen vähennys oli Pohjanmaalla, jossa ruokaperunan varastomäärä oli vajaa 10 miljoonaa kiloa viime lokakuista pienempi. Tosin myös ruokaperuna-ala oli 118 hehtaaria viime vuotta pienempi. Eniten ruokaperunan viljely väheni kuitenkin Pohjois-Pohjanmaalla, jossa ala jäi 136 hehtaaria viimevuotista pienemmäksi.

Tilaston taustaa

Ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljelevät tilat ja niiden tuotantoalat saatiin maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä. Ruokaperunan varastokysely suunnattiin lokakuun puolivälissä tiloille, joilla ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljeltiin yli 2 hehtaarin alalla. Sen mukaan ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljeli tänä vuonna 709 tilaa, ja viljelyala oli 11 882 hehtaaria. Ruokaperunan varastokysely tehtiin otantana 348 tilalle satotutkimuksen yhteydessä. Vastausprosentti oli 82. Varastokysely toistetaan samalle viljelijäjoukolle tammikuun puolivälissä.

TILAA PUUTARHA-SANOMAT SUORAAN KOTIISI!