Maatalousyrittäjille ei työkorvausta vuonna 2011

Maatalouden kokonaistuotto on jäämässä vuonna 2011 noin 1,4 miljardia euroa tuotantokustannuksia alhaisemmaksi. Tappio vastaa suuruudeltaan maatalousyrittäjien koko vuoden työkustannusta. Myyntituotot ja tuet sisältävä kokonaistuotto ei riitä antamaan lainkaan korvausta maatalousyrittäjien työlle. Tulokset selviävät MTT:n tuoreesta maatalouden kokonaislaskennasta.

Kokonaislaskentajärjestelmän tulokset kuvaavat Suomen kaikkien 63 000 maatalousyrityksen yhteenlaskettuja tuloksia, jotka on laskettu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineistosta. Kokonaislaskentaa on uudistettu kuluvan kevään aikana.

Myyntituotot ja tuet eivät kata tuotantokustannuksia

Vuoden 2011 ennakkotulosten mukaan maa- ja puutarhatalouden tuotot olivat noin 5,5 mrd. euroa. Siitä 2,06 mrd. euroa eli 37 prosenttia oli maataloustukia, joka sisälsi myös investointiavustukset. Maatalouden tuotantokustannukset olivat 6,9 mrd. euroa.

– Tuottojen ja tuotantokustannusten erotus eli yrittäjänvoitto oli negatiivinen -1,4 mrd. euroa. Maatalous teki 1,4 mrd. euron tappion vuonna 2011, katsoo laskentatoimen päällikkö Arto Latukka MTT:stä.

Latukan mukaan kustannuksissa on huomioitu paitsi maatalousyrittäjän omasta pääomasta laskettu korkovaatimuskustannus sekä omasta työstä aiheutuva 1,39 mrd. euron palkkavaatimuskustannus.

– Koska tuotanto on tappiollista palkkavaatimuskustannuksen verran, maatalousyrittäjät eivät saaneet omalle työlleen lainkaan korvausta vuotta 2011 koskevan ennusteen mukaan.

Yrittäjätulo vaihtelee voimakkaasti

Yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo oli vuoden 2011 ennustetulosten mukaan 655 milj. euroa. Se on pienentynyt ja viime vuosina myös vaihdellut voimakkaasti tuotteiden ja panosten suurten hintavaihteluiden vuoksi.

Maatalousyrittäjien työstä aiheutuu 14,1 euron tuntihinnalla 1,39 mrd. euron palkkavaatimuskustannus sekä 12,5 mrd. euron omasta pääomasta 5,5 prosentilla 687 milj. euron korkovaatimuskustannus. Näistä 655 milj. euron yrittäjätulo kattaa kolmanneksen. Maatalousyrittäjän työtunnille jää näin 4,5 euroa ja omalle pääomalle korkotuottoa 1,8 prosenttia.

Jos 655 milj. euron yrittäjätulosta vähennetään 1,39 mrd. euron palkkavaatimus, ei omalle pääomalle jää lainkaan korvausta. Oman pääoman tuottoprosentti painuu negatiiviseksi, noin -6 prosenttiin.

Vakavaraisuus hyvällä tasolla

Maatalouden kokonaispääoma oli noin 16,6 mrd. euroa, josta yrittäjän omaa pääomaa 12,5 mrd. euroa. Omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus kokonaispääomasta oli 75 prosenttia.

Hyvää vakavaraisuutta ylläpitävät maatalouteen tehtävät sijoitukset metsätaloudesta, palkkatyöstä, muusta yritystoiminnasta sekä maatalousyrityksiin jätetty yrittäjätulo, investointiavustukset ja myös korvausinvestoinneista tinkiminen.

Kokonaislaskennasta ajantasainen kuva

Tulokset perustuvat MTT:n taloustutkimuksen vuosittain laskemiin maatalouden kokonaislaskentatuloksiin. Koko maan tulokset saadaan laskemalla yhteen kannattavuuskirjanpitotilojen luvut. Koska kirjanpitotiloja on 940 kappaletta ja maatalousyrityksiä 63 000, kunkin kirjanpitotilan luvut otetaan mukaan kokonaissummiin useita kertoja tilalle määritetyn painokertoimen mukaisesti. Painokertoimien laskentamenetelmä uudistettiin nyt koko 2000-luvulle siten, että se soveltuu jatkossa myös tuotantosuunnittaisten ja tukialueittaisten tulosten laskemiseen.

Yksityiskohtaiset ja jatkuvasti päivittyvät tulos- ja taselaskelmat, tuotto- ja kustannuserittelyt sekä laskentamenetelmäkuvaus on nähtävissä MTT:n Taloustohtori-sivustolla Maatalouden kokonaislaskenta -verkkopalvelussa: www.mtt.fi/taloustohtori