Maanviljelijät tuottavat ruuan talkootyönä

Kymmenen viime vuoden aikana maanviljelijän työtuntiansio on jäänyt 3,40 euroon. Myös yrittäjätulo on pienentynyt suoraviivaisesti, laskee MTT:n uusi Maatalouden kokonaislaskentajärjestelmä. Maatalouden tuotot ovat jääneet keskimäärin vuosittain noin 1,1 mrd. euroa tuotantokustannuksia alhaisemmiksi.

2000-luvulla maa- ja puutarhatalouden vuotuinen yrittäjätulo on ollut noin 1,05 mrd. euroa vuoden 2010 hintatasossa. Kun tästä vähennetään 566 milj. euron suuruinen oman pääoman korkovaatimuskustannus, on maanviljelijöille jäänyt työansiota noin 481 milj. euroa vuodessa.

Työtuntia kohti tämä tekee noin 3,4 euroa. – Käytännössä maanviljelijät tuottavat raaka-aineet Suomen elintarvikesektorille lähes talkootyönä, sanoo laskentatoimen päällikkö Arto Latukka MTT:stä.

Tulokset perustuvat MTT:n uuteen Maatalouden kokonaislaskenta -järjestelmään. Se kuvaa Suomen kaikkien 63 000 maatalous- ja puutarhayrityksen yhteenlaskettuja tuloksia ja perustuu MTT:n kannattavuuskirjanpitoaineistoon.

Tuotot ja tuet eivät kata kustannuksia

Vuoden 2010 ennakkotulosten mukaan maa- ja puutarhatalouden tuotot olivat noin 5,9 mrd. euroa, josta maataloustukia oli 2,1 mrd. euroa. Tuet sisältävät myös investointiavustuksista vuodelle 2010 jaksottuvat erät. Tukien osuus on ollut koko 2000-luvun noin 35 prosenttia tuotoista.

Viime vuonna maa- ja puutarhatalouden tuotantokustannukset olivat noin 7,2 mrd. euroa. Suurin kustannuserä oli 2,1 mrd. euron tarvikekustannus, joka oli 30 prosenttia tuotantokustannuksesta. Yrittäjäperheen työpanoksesta aiheutui 1,52 mrd. euron palkkavaatimuskustannus, ja poistokustannukset olivat yhteensä 1,05 mrd. euroa.

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuutta kuvaava tuottojen ja tuotantokustannusten erotuksena saatava yrittäjänvoitto oli negatiivinen, -1,23 mrd. euroa.

Yrittäjätulo pienentynyt

Maa- ja puutarhatalouden yrittäjätulo kuvaa yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle saatavaa korvausta. Tätä laskettaessa yrittäjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvat kustannukset jätetään vähentämättä. Yrittäjätulo oli vuoden 2010 ennustetulosten mukaan 901 milj. euroa. Vuoden 2010 hintatasossa tarkasteltuna tulos jäi vuosikymmenen kolmanneksi heikoimmaksi vuosien 2008 ja 2009 jälkeen. Yrittäjätulo on pienentynyt koko 2000-luvun varsin suoraviivaisesti.

Yrittäjäperheen tekemästä noin 109 milj. työtunnista aiheutuu 14 euron tuntihinnalla 1,52 mrd. euron palkkavaatimuskustannus sekä 12 mrd. euron omasta pääomasta 5 prosentin korolla 607 milj. euron korkovaatimuskustannus. Näiden summasta 901 milj. euron yrittäjätulo kattaa 42 prosenttia, eli kannattavuuskerroin on 0,42. Työtuntiansio on 2,7 euroa vuonna 2010.

Maa- ja puutarhatalouteen sijoitetulle omalle pääomalle jäävä korvaus saadaan, kun yrittäjätulosta vähennetään täysimääräisenä 1,52 mrd. euron palkkavaatimus. Vuonna 2010 oman pääoman tuottoprosentti painui miinukselle, noin -5 prosenttiin. Myös kokonaispääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, -2,9 prosenttia.

Yritykset pysyvät pystyssä ulkopuolisella rahoituksella

Maa- ja puutarhatalouden kokonaispääomaa oli vuonna 2010 noin 16,7 mrd. euroa, mistä 80 prosenttia sitoutui viljelysmaahan, koneisiin, rakennuksiin ja salaojituksiin. Kokonaispääomasta yrittäjän omaa pääomaa oli 12,0 mrd. euroa, eli omavaraisuusaste oli 72 prosenttia.

– Hyvää rahoitusrakennetta ylläpitää metsätaloudesta ja palkkatyöstä saatava pääoma ja investointiavustukset sekä yrittäjätulon jättäminen maatalousyritykseen, kertoo Latukka. Myös investoinneista pidättäytymällä ylläpidetään rahoitusrakennetta.

Hyvästä omavaraisuusasteesta huolimatta noin 4,7 mrd. euron suuruisen vieraan pääoman suhde kokonaistuottoon eli suhteellinen velkaisuus nousee 79 prosenttiin, mikä nostaa rahoitusriskiä.

Kokonaislaskennasta ajantasainen kuva

Uudessa kokonaislaskennassa saadaan ehyt, monipuolinen ja ajantasainen kuva Suomen maa- ja puutarhatalouden taloudellisesta tilanteesta.

Tulokset ovat nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkosivustolla uudessa Maatalouden kokonaislaskenta -verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori). Oikaistuun tulos- ja taselaskelmaan perustuva suoriteperusteinen Maatalouden kokonaislaskenta korvaa MTT:ssä tähän asti vuosittain tuotetun kassaperusteisen kokonaislaskelman.