Eviran ohjeet porkkanoiden Yersinia-riskin pienentämiseksi

Evira on antanut ohjeita, kuinka Yersinia pseudotuberculosis -bakteerin aiheuttamaa vaaraa voidaan vähentää porkkanoiden varastoitaessa ja käsittelyssä. Eviran mukaan Yersinia pseudotuberkulosis -bakteeri on aiheuttanut useita ruokamyrkytysepidemioita kotimaisen varastoidun, edellisen sadon porkkanan välityksellä.

Yersinia-bakteeri pystyy lisääntymään kylmässä (0 – 5 °C:ssa) ja näyttää ilmeiseltä, että porkkanoiden pitkä varastointiaika syksystä seuraavaan kevääseen ja jopa alkukesään mahdollistaa Y. pseudotuberculosis -bakteerin lisääntymisen, niin että se voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Bakteeria on tutkimuksissa todettu porkkanaraasteessa, multaporkkanoissa, kylmävarastoiduista porkkanoista valuneessa pilaantumisnesteessä, kuorittujen porkkanoiden kuorijätteessä ja porkkanoiden varastotiloissa, samoin sitä on todettu pelloilta pyydystetyistä piennisäkkäissä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on antanut suosituksen porkkanoiden varastoinnista ja käsittelystä, jonka tarkoitus on vähentää Y. pseudotuberculosis -bakteerin lisääntymistä porkkanoissa sekä vähentää porkkanoista aiheutuvaa sairastumisriskiä ihmisissä.

Varastointi

Porkkanoiden viljelijöiden ja varastoijien tulee tarkkailla porkkanoiden pilaantumista varastoinnin aikana ja mahdollisuuksien mukaan poistaa pilaantuneet porkkanat varastoinnin aikana ja ennen porkkanoiden käyttöönottoa. Riittävästä tuhoeläintorjunnasta on huolehdittava varastotiloissa.

Pilaantuneet porkkanat tulee poistaa muiden porkkanoiden joukosta ennen porkkanoiden kuorimista, raastamista, pakkaamista tai muuta käsittelyä. Porkkanoiden pesussa on käytettävä runsaasti puhdasta vettä. Pestyt ja kuoritut porkkanat tulee huuhdella puhtaalla vedellä ennen pakkaamista.

Edellisen vuoden raakaa porkkanaa ei saa sekoittaa kokonaisena, raasteena eikä pilkottuna uuden sadon porkkanan joukkoon.

Kuorimatonta porkkanaa raaka-aineena käyttävän tulee aina pestä ja kuoria porkkanat ennen käyttöä. Kuorittua, pestyä porkkanaa käyttävän tulee pestä porkkanat uudelleen ennen käyttöä, mikäli ne on tarkoitus tarjota kypsentämättömänä joko kokonaisena, raasteena tai salaateissa. Kuumennus tuhoaa Y. pseudotuberculosis -bakteerin.

Näytteenotto

Porkkanaa jalostavien elintarvikehuoneistojen tulee seurata Y. pseudotuberculosiksen esiintymistä tuotantoympäristössä (elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat) säännöllisellä näytteenotolla vuosittain tammikuusta eteenpäin niin kauan, kuin kotimaista, edellisen sadon porkkanaa on käytössä.

Eviran ohjeessa ”Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset” on ohjeistettu kasvialan toimijoita Y. pseudotuberculosis- tutkimusten tekemisestä: olevasta linkistä.

Klikkaa tästä Eviran ohjeeseen