Vanhentuneet torjunta-aineet ongelmajätteeksi

Evira muistuttaa kuntia, viljelijöitä, kauppoja sekä kotitalouksia siitä, että kaikki kasvinsuojeluainerekisteristä poistetut, vanhentuneet tai muuten käyttökelvottomat valmisteet täytyy hävittää ongelmajätteinä. Rekisteristä on poistettu viimeisen 11 vuoden aikana noin 160 torjunta-aineiden kauppavalmistetta ja tänä vuonna poistuu 11 kauppavalmistetta.

Rekisteristä poistettuja kasvinsuojeluaineita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tai levittää ympäristöön vaan ne on toimitettava kuntien ongelmajätteiden keräys- tai käsittelypisteisiin.

Kuntien on järjestettävä maa- ja metsätaloudessa ja asumisessa syntyneen ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely. Kunnan jätehuollolla tai keräämiseen tarvittavan ympäristöluvan omistavalla yrityksellä on sitä varten kiinteitä tai kiertäviä ongelmajätteiden vastaanottopisteitä. Tietoja keräyspaikoista ja mahdollisesti perittävistä maksuista saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai internetistä kunnan kotisivuilta.

Kasvinsuojeluun saa käyttää vain kasvinsuojeluainerekisterissä olevia valmisteita. Myrkylliset aineet on aina varastoitava lukitussa tilassa. Valmisteet on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan.

Käytöstä pois jääneet valmisteet voidaan varastoida samassa tilassa kuin käytössä olevat kasvinsuojeluaineet, mutta selvästi niistä erillään. Niitä ei kuitenkaan saa jättää vuosikausiksi varastojen hyllyille. Jätteen haltijalla on vastuu kaikista jätteeseen kohdistuvista toimista.

Huonokuntoiset pakkaukset laitetaan kestävään, tiiviisti suljettavaan astiaan. Jos pakkauksen sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, kirjoitetaan sen kylkeen ”Myrkyllistä kasvinsuojeluainetta. Koostumus tuntematon”. Raskasmetalleja, kuten elohopeaa tai kuparia sisältävät valmisteet merkitään tekstillä ”Sisältää raskasmetallia”.

Evira on pyytänyt kuntia jakamaan Eviran ongelmajäte-esitettä mm. maatiloille ja puutarhoille.

Rekisteristä poistetut kasvinsuojeluaineet 31.12.1998 – 31.12.2009

Valmiste Rek.nro Rekisteristä poistamispäivämäärä

Actril P 1504 31.12.2000
Agress 1667 30.7.2004
Agress Plus 1668 1.9.2003
Ally 20 DF 1578 1.10.2007
Ambush 1564 31.12.1998
Amistar Duo 1986 31.12.2008
Arsenal 250 1659 31.12.2003
Avenge 150 L 1373 31.12.2001
Barnon Plus 1503 31.12.2003
Basagran 480 1430 31.12.2002
Bayleton 25 1520 31.12.2004
Bayleton-sivelyaine 1539 31.12.2004
Baytan-peittausjauhe 1609 31.12.1999
Beret 050 FS 1733 31.12.2001
Betanal 1241 31.12.2002
Betanal Tandem 1627 31.12.2000
Biolan Kirvat Pois Tiiviste 1639 31.12.2001
Biolan Sammal Pois 1620 31.12.2001
Biolan Sammal Pois – laimentamaton tiiviste 1619 31.12.2001
Bioruiskute 1018 31.12.2001
Bladafum 55 31.12.2003
Bravo 500 1662 31.12.2002
Casoron G 1287 31.12.2009
Chipco Green 75 WG 2787 31.12.2009
Cogito 3007 31.12.2009
Cruiser 70 WS 1892 31.12.2005
Decis Micro 1779 31.12.2003
Decis Tab 1820 31.12.2003
Delan 1363 31.12.2002
Diklo-MCPA Super 1679 31.12.2000
Dipro Duplosan 1653 31.12.2000
Dividend 37.5 LS 1821 1.3.2003
Dosanex 1445 31.12.1999
Ei rikkoja nurmikossa 1952 31.12.2005
Ei ötököitä puutarhassa 1955 1.10.2008
EK 290 SF 1713 31.7.2004
Erikoisrikka-aine 101 2862 23.12.2008
Ersa 1573 31.12.2002
Euparen M 1666 1.10.2008
Express 75 DF 1604 31.12.2001
Fastac 1729 31.8.2004
Folar 460 SC 1649 31.12.1999
Fosdrin-ruiskute 925 31.12.2001
Fusilade 2000 1561 30.7.2004
Gardoprim-neste 1401 31.12.1998
Gesagard 50 904 31.12.1999
Glean 20 DF 1542 31.12.2001
Glyfos Spray 1753 31.12.2004
GORI 920 1577 31.12.2003
Grasp 80 WG 1780 31.12.2006
Gusation-ruiskutejauhe 1446 31.8.2008
Hankkijan Diklo-MCPA Super 1501 31.12.2001
Hankkijan Glyfonova 1711 31.12.2004
Hankkijan MCPA-neste 1480 30.9.2002
Hankkijan MCPA-neste E 1745 30.9.2002
Harmony 75 DF 1650 31.12.2008
Hedonal-neste 1369 31.12.2006
Herba-Banvel 1087 31.12.2000
Herbasan 1718 31.12.2003
Herbotal-F-Neste 1471 31.12.2004
Herbotal-Optica 1676 31.12.2000
Hormoprop Duplosan 1652 31.12.2000
Juurikkaan Rikkaneste 101 2870 15.12.2008
Juurikkaan Rikkaneste 102 2867 15.12.2008
Kando 3006 31.12.2009
Karate 1647 31.12.2004
K-Diklo-Optica 1677 31.12.2005
Kemifam 1559 31.12.2002
Kemifam Duo 1635 31.12.2000
Kemiron 1634 31.12.2000
Kemiron Flow 500 1703 31.12.2004
Kevätruiskute 1598 31.12.2008
Klerat-Myyränsyötti 1763 31.12.2009
Korrenvahvistaja Etefoni 1715 31.12.2000
Kukka-Tolux 1594 31.12.2001
Kuprijauhe 586 31.12.2003
Kvantum 50 WG 1963 31.12.2007
KVK Meta 1818 1.10.2008
KVK-vesakkoruiskute B 1310 31.12.1998
Lontrel 100 1622 31.12.1999
Maatilan Klopyralidi 2985 21.11.2009
Maatilan Propikonatsoli 2965 31.8.2009
Malan-ruiskute 349 1.10.2008
Malasiini-ruiskute 459 1.10.2008
Maneba 1242 31.12.2003
Mesurol 50 1478 31.3.2004
Metasystox R 730 21.11.2008
Moncut 6% Dust 1699 31.12.2006
Monisärmiövirus 1506 31.12.2009
Morestan-ruiskutejauhe 847 31.12.2002
Mota-karkote 1865 31.12.2009
Nabu 1574 25.7.2003
Nomix Stirrup 1636 30.9.2004
OB 21 48 31.12.1998
Oftanol 40 DS 1694 25.7.2003
Oftanol-neste 1521 25.7.2003
Optica DP/M 1655 31.12.2005
Optica MP/M 1654 31.12.2005
Panoctine 35 1646 31.12.2009
Pellon Glyfoneste 102 2879 31.12.2008
Pellon Kultaglyfo 301 2876 31.12.2008
Pentac-50-Plant 1204 31.12.2001
Perunan Rikkaneste 101 2864 31.12.2007
Perunan Ruttoneste 201 2865 31.12.2008
Pirimor 1374 31.12.2009
Plantasan 1664 31.12.2001
Plantcare 1689 31.12.2002
Plenum 25 WP 1835 31.12.2006
Prefix G 1731 31.12.2001
Prelude 20 LF 1810 31.12.2009
Premis Geta 1839 31.12.2009
Primasan 1797 31.12.2003
Promanal 1640 31.12.2001
Promet 400 CS 1687 31.12.2002
Puma Super 1628 31.12.2000
Puu Tolu 1842 31.1.2004
Pyramin FL 1500 31.12.1998
Rambo 1880 31.7.2004
Rambo Spray 1881 31.7.2004
Ramrod FL 1707 31.12.2000
Ratio 1660 31.12.2001
Regent 80 WDG 1832 31.12.2009
Ridomil MZ 63 WP 1568 31.12.1999
Ripcord 1545 31.12.1999
Rodeo 1592 31.12.1998
Roundup 2000 1638 30.9.2004
Roundup Eco-Rae 1723 31.12.2008
Rovral-neste 1540 31.12.2009
Saprol 1502 31.12.2003
Simatsin-neste 1543 30.9.2004
Sinesto B 1716 31.12.2009
Sipulan-neste 1353 31.12.1999
Sportak 45 HF 1590 31.12.2008
Starane M 1684 31.12.1999
Starane Mixer 1633 31.12.1999
Substral Spray 881 31.8.2009
Substral-hyönteistikku 1493 31.12.2003
Sumicidin 10 FW 1586 31.12.1999
Super Treflan 1497 1.12.2008
Tell 75 WG 1730 31.10.2004
Thiodan 850 31.12.2001
Tilt GL 1695 31.12.2005
Tolux-torjunta-aine 468 31.12.2001
Topogard 500 FW 1686 30.6.2004
Torque-punkkihävite 1582 31.12.2009
Tramat 1422 31.12.2000
Triagran P 1770 31.12.2002
Tribunil 1579 31.12.2006
Trifulon 1580 10.12.2004
Trifulon 480 1992 1.12.2008
Velpar L 1524 31.12.1999
Venzar 1347 31.12.1998
Vertalec 1811 31.12.2009
Vertimec 1831 30.6.2001
Viljan Gramma-aine 301 2871 31.12.2008
Viljan Gramma-aine 302 2874 1.10.2008
Viljan Korrensääde 101 1536 31.12.2009
Viljan Peittausneste 101 2857 31.12.2008
Viljan Rikkaneste 201 2005 31.12.2008
Viljan Tautiaine 101 2010 31.12.2009
Viljan Tautiaine 301 2863 1.7.2008
Viljan Tautiaine 302 2866 31.12.2009
Vitavax 1293 31.12.1999
Vitavax T-neste 1481 31.12.1998

Rekisteristä vuoden 2010 aikana poistettavat valmisteet
Valmiste Rek.nro Rekisteristä poistamispvm
Applaud 40 SC 1728 30.3.2010
R-Dimetoaatti BASF 1140 31.3.2010
Tuholaisaine 101 918 31.3.2010
Nikotiini-kärytenauha 1252 8.6.2010
Topflor 1793 13.7.2010
Decis 25 EC 1527 31.12.2010
Ei ötököitä kevätruiskute 1967 31.12.2010
Havu Mäntysuopaliuos 1589 31.12.2010
Neko Bio Torjunta 1830 31.12.2010
Stratego 312.5 EC 1947 31.12.2010
Substral Saippuapohjainen hyönteisten torjunta-aine 1978 31.12.2010