Vuosi 2007 oli harvinaisen lämmin

Ilmatieteen laitoksen mukaan vuosi 2007 oli harvinaisen lämmin. Talvipäiviä oli vähän, ja maaliskuun keskilämpötila oli ennätyksellisen korkea. Leudon syksyn jälkeen myös joulukuusta näyttää tulevan harvinaisen lämmin.

Vuoden 2007 keskilämpötila oli Etelä-Suomessa noin kuusi astetta ja Pohjois-Suomessa nollasta kolmeen lämpöasteeseen. Näin vuoden keskilämpötila oli kautta maan 1,0…1,6 astetta keskimääräistä korkeampi.

Vähän talvipäiviä 2006-2007

Terminen talvi (vuorokauden keskilämpötila alle nolla astetta) alkoi maan etelä- ja keskiosassa viidestä yhdeksän viikkoa tavanomaista myöhemmin ja jäi kokonaisuudessaan 60-80 päivää keskimääräistä lyhyemmäksi. Oulun läänissä terminen talvi jäi noin 20 päivää keskimääräistä lyhyemmäksi.

Lapissa jo lokakuussa alkanut terminen talvi piti pintansa aina huhtikuulle 2007 asti. Terminen kevät alkoi Lappia lukuun ottamatta muualla maassa noin kuukauden keskimääräistä aiemmin, jo maaliskuun alkupuolella.

Maa oli lumeton Oulun läänin eteläosaa myöten aina tammikuun 2007 puoliväliin asti. Pysyvä lumipeite suli etelässä ja lounaassa jo maaliskuun puoliväliin mennessä.

Maalis- ja joulukuu erityisen lämpimiä
Ilmatieteen laitoksen mukaan maaliskuu oli erityisen lämmin kuukausi. Keskilämpötila oli tuolloin koko maassa 3…3,5 astetta tavanomaista korkeampi, ja esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla lämpötila nousi 27. maaliskuuta 17,5 asteeseen. Myös tammikuu oli pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta kahdesta neljään astetta tavanomaista lämpimämpi. Helmikuun keskilämpötila jäi sen sijaan 3…7 astetta tavanomaista alemmaksi.

Koko kesän keskilämpötila oli lämpimän elokuun ansiosta 0,5…1,5 astetta pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Maan etelä- ja keskiosassa kesä-elokuun keskilämpötila oli 14…17 astetta ja maan pohjoisosassa 10…15 astetta. Kesän korkein lämpötila, 30,7 astetta mitattiin Parikkalassa 14.8. Kesä- ja heinäkuun hellehuiput jäivät kumpikin 30 asteen alapuolelle. Hellepäiviä oli maan keski- ja pohjoisosassa tavanomaista vähemmän, etelä- ja kaakkoisosassa keskimääräistä enemmän.

Syksy oli tänä vuonna maan etelä- ja keskiosassa noin asteen ja Lapissa 1…2 astetta tavanomaista lämpimämpi. Poikkeama johtui lähinnä tavanomaista leudommasta lokakuusta.

Joulukuusta on jälleen tulossa harvinaisen lämmin. Pohjois-Suomessa joulukuun keskilämpötila on noin kahdeksan astetta ja Etelä-Suomessa noin neljä astetta tavanomaista korkeampi.

Terminen talvi alkoi suuressa osassa maan etelä- ja länsiosaa hyvin tavanomaiseen aikaan, 12.-13. marraskuuta. Maan pohjois- sekä itäosassa vuorokauden keskilämpötila laski pysyvästi nollan asteen alapuolelle loka-marraskuun vaihteessa. Lapissa talven alkamisen ajankohta oli pari viikkoa keskimääräistä myöhäisempi.

Sateet jakautuivat epätasaisesti

Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan vuoden aikana kertynyt sademäärä oli koko maassa tyypillinen tai hieman vertailukauden 1971-2000 keskiarvoa suurempi. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Oulun läänissä sademäärä oli 550-800 millimetriä ja Lapin läänissä 450-600 millimetriä. Vuoden sateisin kuukausi oli sisämaassa heinäkuu ja etelä- ja lounaisrannikolla syyskuu.

Matalapaineet toivat Pohjois-Atlantilta lounaasta sateita kautta kesän. Sademäärät jakautuivat hyvin epätasaisesti eri puolilla maata. Joillakin alueilla satoi yli 300 mm, kun sisämaassa kesän keskimääräinen sadesumma on 180-230 mm. Suurin kesän sademäärä, 383 mm kertyi Valkealan Voikoskella Kymenlaaksossa. Sademäärä jäi kuitenkin esimerkiksi Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajamailla sekä osissa Pirkanmaata ja Keski-Suomea hieman keskimääräistä pienemmäksi.
Syksyn sademäärät olivat koko maassa varsin tavanomaisia. Lumen syvyys eri puolilla Suomea on vaihdellut lämpötilan vaihteluiden mukaan. Marraskuun lopussa lumipeitteen paksuus Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa sen lounaisosia lukuun ottamatta oli 20-40 senttimetriä. Maan etelä- ja keskiosassa lunta oli enimmäkseen vajaa 10 senttimetriä. Lämpimän joulukuun seurauksena lumipeitteen raja siirtyi pohjoisemmaksi ja jouluna lunta ei ollut maassa Pohjois-Karjalasta Ouluun menevän rajan lounaispuolella.